Navigace

Obsah

 

Svoz biologicky rozložitelného odpadu rok 2023

OZO Ostrava s. r. o. zajišťuje svážení biologicky rozložitelného odpadu ze zahrádek (tráva a listí, spadané ovoce) ze speciálních hnědých nádob vždy v období od dubna do listopadu. I v letošním roce zůstává svozovým dnem čtvrtek v sudém kalendářním týdnu.

První svoz:     06.04.2023
Poslední svoz:     30.11.2023

Po ukončení sezóny je nutné nádoby opět uschovat pro období následujícího roku (případně u svozové společnosti tuto službu odhlásit, nádoby budou odvezeny).

V případě jakýchkoliv dotazů či požadavků uvádíme kontakty:

OZO Ostrava s. r. o., Provozovna 1 – Komunální odpady, Slovenská 1/1083, 702 00 Ostrava-Přívoz
Pro občany (ozoostrava.cz)
Zeleň (ozoostrava.cz)
paní Kotková, tel. 596 101 143, kotkova@ozoostrava.cz


Biologický rozložitelný odpad patří mezi odděleně soustřeďované znovupoužitelné složky odpadu (tráva. listí, spadané ovoce, zbytky zahradních a pokojových rostlin, zemina z kořenáčů, zelené natě, slupky a zbytky ze zeleniny a ovoce před jejich tepelnou úpravou, skořápky ořechů, dřevěné piliny, odpad z řezu stromů a keřů – nadrcený či nastříhaný apod.). Biologicky rozložitelný odpad lze odložit do domácích kompostérů, případně sjednat svoz ze speciálních hnědých nádob u svozové firmy. Tuto službu zajištuje OZO Ostrava s. r. o. v období od 01.04. do 30.11. běžného roku (poslední svoz připadá vždy na listopad).

Celoročně je možné bioodpad zdarma bioodopad tříděný na:

  • listí, tráva a dřevní štěpka, drobné spadané ovoce, zelené natě apod. – takto vytříděný bioodpad lze zpracovat technologií kompostování v kompostárně v Trnávce
  • větvičky, větve

zdarma odložit v areálu sběrného místa na ulici Zahradnické, otevírací doba:


OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO MÍSTA (1. 4. – 31. 10., v letním období )

pondělí, středa, pátek                                             7 –   9 hodin
čtvrtek                                                                       16 – 18 hodin
sobota                                                                          9 – 11 hodin

OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO MÍSTA (1. 11. – 31. 03., v zimním období)

pondělí                                                                        8 – 9 hodin
sobota                                                                          8 – 9 hodin

Co sem nepatří:

kuchyňský odpad živočišného původu (tuky, maso, kosti, zbytky vařených potravin), uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné odpady (plasty, sklo, kamení …)