image

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3
Objednávka č. 18/2024 Oprava dešťové kanalizace u Základní školy
4
Objednávka č. 19/2024 Oprava poškozených chodníkových obrub v obci
5 6 7
8
Rozpočtové opatření č. 9/2024
9
Rozpočtové opatření č. 10/2024
10
VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Paskovské
11 12 13 14
15 16 17
Objednávka č. 20/2024 Přídavné zařízení pro traktor KIOTI - zadní mulčovač s výbavou
18
Objednávnka č. 21/2024 Technický dozor, koordinace a plán BOZP pro akci Chodníky v obci "Benátská, Školní"
19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Odpady_původní > Biologicky rozložitelný odpad 2023

Biologicky rozložitelný odpad 2023

OZO Ostrava s.r.o. zajišťuje svážení biologicky rozložitelného odpadu ze zahrádek (tráva, lisơ a spadané ovoce) ze speciálních hnědých nádob vždy v období od dubna do listopadu. I v letošním roce zůstává svozovým dnem čtvrtek v sudém kalendářním týdnu.

První svoz: 06.04.2023
Poslední svoz: 30.11.2023

Po ukončení sezóny je nutné nádoby opět uschovat pro období následujícího roku (případně u svozové společnosti tuto službu odhlásit, nádoby budou odvezeny).

V případě jakýchkoli dotazů či požadavků uvádíme kontakty:
OZO Ostrava s.r.o., Provozovna 1 – Komunální odpady, Slovenská 1/1083, 702 00 Ostrava – Přívoz
Pro občany (ozoostrava.cz)
Zeleň (ozoostrava.cz)
Paní Kotková, tel. 596 101 143, kotkova@ozoostrava.cz

Biologicky rozložitelný odpad patří mezi odděleně soustřeďované znovupoužitelné složky odpadu (tráva, listí, spadané ovoce, zbytky zahradních a pokojových rostlin, zemina z kořenáčů, zelené natě, slupky a zbytky ze zeleniny a ovoce před jejich tepelnou úpravou, skořápky ořechů, dřevěné piliny, odpad z řezů stromů a keřů – nadrcený či nastříhaný apod.). Biologický rozložitelný odpad lze odložit do domácích kompostérů, případně sjednat svoz ze speciálních hnědých nádob u svozové firmy. Tuto službu zajišťuje OZO Ostrava s.r.o. v období od 01.04. do 30.11. běžného roku (poslední svoz připadá vždy na listopad).

Celoročně je možné tříděný bioodpad zdarma odložit v areálu sběrného místa na ulici Zahradnické

  • Listí, tráva a dřevní štěpka, drobné spadané ovoce, zelené natě apod. – takto vytříděný bioodpad lze zpracovat technologií kompostování v kompostárně v Trnávce
  • Větvičky, větve

Otevírací doba sběrného místa (1.4. – 30.11.)

Pondělí, středa       7 – 9 hodin

Úterý, čtvrtek       16 – 18 hodin

Sobota                    9 – 11 hodin


Otevírací doba sběrného místa (1.12. – 31.03.)

Pondělí                   8 – 9 hodin

Sobota                    8 – 9 hodin


Co sem nepatří

Kuchyňský odpad živočišného původu (tuky, maso, kosti, zbytky vařených potravin), uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné odpady (plasty, sklo, kamení….)


CO MŮŽEME DO SBĚRNÉHO MÍSTA ODKLÁDAT:

ELEKTROODPAD (smluvní místo zpětného odběru ASEKOL a ELEKTROWIN)

  • MALÉ SOTŘEBIČE: např. vysavače, žehličky, topinkovače, fény, holící strojky, pily, vrtačky, mikrovlné trouby, elektrické sekačky aj.
  • VELKÉ SPOTŘEBIČE: např. pračky, sušičky, myčky, elektrické sporáky aj.
  • CHLAZENÍ: např. chladničky, mrazničky, klimatizace, vinotéky aj.
  • ČERVENÉ KONTEJNERY jsou umístěné ve třech sběrných místech v obci (ulice zahradnická, ulice Staroveská, ulice Stará cesta), sem patří baterie a drobná zařízení např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony, elektrické hračky apod. Dále zde můžete odevzdat veškerou techniku, která není součástí dohody zpětného odběru: např. televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné zářivky.

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD

Je možno odevzdat celoročně v době provozu sběrného místa. V první řadě, prosím využijte kompostéry, které vám byly propůjčeny obcí Krmelín, abychom předcházeli vzniku odpadu. Můžete odevzdat TRÁVU, LISTÍ A VĚTVE. Dbejte pokynů obsluhy, která určí do kterého kontejneru bioodpad vložit.

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Je možno odevzdat celoročně v době provozu sběrného místa. UPOZORŇUJEME, ŽE NÁBYTEK MUSÍ BÝT ROZLOŽEN NA DESKY, PŘÍPADNĚ ODSTRANĚNY KOVOVÉ ČÁSTI APOD. tak, abychom ho mohli dále správně recyklovat, rozdělit pro likvidaci do sběrných nádob, aby se do nich vešlo co nejvíce vytříděného odpadu. Pokud se potřebujete zbavit odpadu mimo termíny svozu velkoobjemového odpadu, prosíme nejlépe o domluvu předem. To je možné na telefon. Čísle +42 730 134 134.

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Můžete nově odevzdat celoročně v době provozu sběrného místa. Dbejte pokynů obsluhy, do kterého kontejneru nebezpečný odpad umístit.

SBĚRNÝ BOD RE-USE CENTRUM OZO OSTRAVA

Zde můžete odevzdat předměty, které jsou funkční a mohou posloužit někomu jinému.

NA SBĚRNÉM MÍSTĚ NEODEBÍRÁME!!!!! PNEUMATIKY, STAVEBNÍ SUŤ A FOTOVOLTAICKÉ PANELY

Děkujeme, že respektujete otevírací dobu a neodkládáte odpad před branou sběrného místa, popřípadě u sběrných hnízd k třídění odpadu.

Na oplátku si můžete zdarma odebrat štěpku, kterou pro vás připravili pracovníci obce.