image

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29
Rozpočtové opatření č. 7/2024
30 31
Objednávka č. 16/2024 Technické zabezpečení obecní akce Den dětí 1. 6. 2024
Odpověď na žádost dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím č.j. OÚkr/565/2024
1 2
3
Návrh závěrečného účtu obce Krmelín za rok 2023 a další doprovodné materiály
4 5
VV - oznámení zahájení pořízení Změny č. 3A Územního plánu Paskov zkráceným postupem a oznámení o konání veřejného projednání
6 7 8
Prodej drůbeže od Studénka Drůbež - sobota 8.6.2024
9
10
Návrh závěrečného účtu SMOPO za rok 2023 a další doprovodné materiály
11 12
Pozvání na 10. zasedání zastupitelstva obce Krmelín - středa 19. června 2024 od 17 hodin
13 14
Rozpočtové opatření č. 8/2024
Odpověď na žádost dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím č.j. OÚkr/604/2024
VV - MMFM 114902_2024 Ostravské městské lesy - Pověření výkonem funkce odborného lesního hospodáře
15 16
17 18 19 20 21
Krmelínská pouť 2024 - pátek 21. až neděle 23. června 2024
22
Krmelínská pouť 2024 - pátek 21. až neděle 23. června 2024
23
Krmelínská pouť 2024 - pátek 21. až neděle 23. června 2024
24 25 26 27 28
Prohlídka růží v Ružové školce Fryčovice - 28. - 30.6.2024
29
Prohlídka růží v Ružové školce Fryčovice - 28. - 30.6.2024
30
Prohlídka růží v Ružové školce Fryčovice - 28. - 30.6.2024
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Odpady > Biologicky rozložitelný odpad > Biologicky rozložitelný odpad 2024

Biologicky rozložitelný odpad 2024

OZO Ostrava s.r.o. zajišťuje svážení biologicky rozložitelného odpadu ze zahrádek (tráva, lisơ a spadané ovoce) ze speciálních hnědých nádob vždy v období od dubna do listopadu. I v letošním roce zůstává svozovým dnem čtvrtek v sudém kalendářním týdnu.

První svoz: 04.04.2024
Poslední svoz: 28.11.2024

Po ukončení sezóny je nutné nádoby opět uschovat pro období následujícího roku (případně u svozové společnosti tuto službu odhlásit, nádoby budou odvezeny).

V případě jakýchkoli dotazů či požadavků uvádíme kontakty:
OZO Ostrava s.r.o., Provozovna 1 – Komunální odpady, Slovenská 1/1083, 702 00 Ostrava – Přívoz
Pro občany (ozoostrava.cz)
Zeleň (ozoostrava.cz)
Paní Kotková, tel. 596 101 143, kotkova@ozoostrava.cz

Biologicky rozložitelný odpad patří mezi odděleně soustřeďované znovupoužitelné složky odpadu (tráva, listí, spadané ovoce, zbytky zahradních a pokojových rostlin, zemina z kořenáčů, zelené natě, slupky a zbytky ze zeleniny a ovoce před jejich tepelnou úpravou, skořápky ořechů, dřevěné piliny, odpad z řezů stromů a keřů – nadrcený či nastříhaný apod.). Biologický rozložitelný odpad lze odložit do domácích kompostérů, případně sjednat svoz ze speciálních hnědých nádob u svozové firmy. Tuto službu zajišťuje OZO Ostrava s.r.o. v období od 01.04. do 30.11. běžného roku (poslední svoz připadá vždy na listopad).

Celoročně je možné tříděný bioodpad zdarma odložit v areálu sběrného místa na ulici Zahradnické

  • Listí, tráva a dřevní štěpka, drobné spadané ovoce, zelené natě apod. – takto vytříděný bioodpad lze zpracovat technologií kompostování v kompostárně v Trnávce
  • Větvičky, větve

Otevírací doba sběrného místa (1.4. – 30.11.).

Pondělí, středa       7 – 9 hodin

Úterý, čtvrtek        16 – 18 hodin

Sobota                          9 – 11 hodin


Otevírací doba sběrného místa (1.12. – 31.03.)

Pondělí                    8 – 9 hodin

Sobota                    8 – 9 hodin


Co sem nepatří

Kuchyňský odpad živočišného původu (tuky, maso, kosti, zbytky vařených potravin), uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné odpady (plasty, sklo, kamení….)


CO MŮŽEME DO SBĚRNÉHO MÍSTA ODKLÁDAT:

ELEKTROODPAD (smluvní místo zpětného odběru ASEKOL a ELEKTROWIN)

  • MALÉ SOTŘEBIČE: např. vysavače, žehličky, topinkovače, fény, holící strojky, pily, vrtačky, mikrovlné trouby, elektrické sekačky aj.
  • VELKÉ SPOTŘEBIČE: např. pračky, sušičky, myčky, elektrické sporáky aj.
  • CHLAZENÍ: např. chladničky, mrazničky, klimatizace, vinotéky aj.
  • ČERVENÉ KONTEJNERY jsou umístěné ve třech sběrných místech v obci (ulice zahradnická, ulice Staroveská, ulice Stará cesta), sem patří baterie a drobná zařízení např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony, elektrické hračky apod. Dále zde můžete odevzdat veškerou techniku, která není součástí dohody zpětného odběru: např. televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné zářivky.

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD

Je možno odevzdat celoročně v době provozu sběrného místa. V první řadě, prosím využijte kompostéry, které vám byly propůjčeny obcí Krmelín, abychom předcházeli vzniku odpadu. Můžete odevzdat TRÁVU, LISTÍ A VĚTVE. Dbejte pokynů obsluhy, která určí do kterého kontejneru bioodpad vložit.

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Je možno odevzdat celoročně v době provozu sběrného místa. UPOZORŇUJEME, ŽE NÁBYTEK MUSÍ BÝT ROZLOŽEN NA DESKY, PŘÍPADNĚ ODSTRANĚNY KOVOVÉ ČÁSTI APOD. tak, abychom ho mohli dále správně recyklovat, rozdělit pro likvidaci do sběrných nádob, aby se do nich vešlo co nejvíce vytříděného odpadu. Pokud se potřebujete zbavit odpadu mimo termíny svozu velkoobjemového odpadu, prosíme nejlépe o domluvu předem. To je možné na telefon. Čísle +42 730 134 134.

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Můžete nově odevzdat celoročně v době provozu sběrného místa. Dbejte pokynů obsluhy, do kterého kontejneru nebezpečný odpad umístit.

SBĚRNÝ BOD RE-USE CENTRUM OZO OSTRAVA

Zde můžete odevzdat předměty, které jsou funkční a mohou posloužit někomu jinému.

NA SBĚRNÉM MÍSTĚ NEODEBÍRÁME!!!!! PNEUMATIKY, STAVEBNÍ SUŤ A FOTOVOLTAICKÉ PANELY

Děkujeme, že respektujete otevírací dobu a neodkládáte odpad před branou sběrného místa, popřípadě u sběrných hnízd k třídění odpadu.

Na oplátku si můžete zdarma odebrat štěpku, kterou pro vás připravili pracovníci obce.