Navigace

Obsah


Informace k poplatkům za směsný komunální odpad v roce 2021


V roce 2021 nedochází ke změně výše poplatků za směsný komunální odpad, tyto jsou v platnosti dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018. Splatnost poplatku za komunální odpad je 15.02.2021. Údaje pro bezhotovostní platbu budou všem zaregistrovaným plátcům doručeny v průběhu měsíce ledna 2021. Obracíme se tímto na obyvatele s žádostí, aby s platbou poplatků vyčkali do doby obdržení této zprávy (při platbě je nutno uvést přidělený variabilní symbol, aby mohla platba být následně správně přiřazena). Vzhledem k současné situaci upřednostňujeme bezhotovostní platby, hotově lze poplatky uhradit v těchto pokladních hodinách obecního úřadu:

pondělí     8 – 10 hodin,     14 – 17 hodin

V případě, že budete chtít od ledna 2021 změnit systém svozu odpadu (četnost svozu, velikost nádoby), který máte dosud u domu nastaven, je nutno tuto skutečnost co nejdříve oznámit obecnímu úřadu

- tel. spojení: +420 605 298 615, 558 674 046
- e-mail: plackova@krmelin.cz, krmelin@krmelin.cz

 

Informace ke svozu odpadu 1 x za 14 dnů

V částech obce Krmelín, Starý Dvůr, Cigánka a ulice Světlovská vč. ulic napojených na Světlovskou – odvoz odpadu s tarifem svozu 1 x za 14 dnů zde proběhne dva týdny po sobě - v pátek dne 8. ledna 2021 a rovněž i následující pátek dne 15. ledna 2021. Důvodem je zachování výsypu těchto nádob v pátek v sudém kalendářním týdnu.

Výjimku tvoří světlovská část obce od ulice Staroveské směr Proskovice, kde 14denní výsyp nádob probíhá v lichém kalendářním týdnu – firma OZO Ostrava s. r. o. zde bude obyvatele o odvozu odpadu informovat formou lístků s přesným harmonogramem.

 

Poplatky za svoz, třídění a zneškodńování komunálních odpadů od 01.01.2021 do 31.12.2021


Poplatek za směsný komunální odpad
pro období 01.01.2021 – 31.12.2021 je
splatný v období 01.01.2021 - 15.02.2021
a stanoven ve výši:

 

Objem
nádoby

Četnost svozu

Tarif

Období

Částka Kč/ za období

Roční výše poplatku

  70 l

1 x za měsíc

P1 91

01.01. - 31.12.

828,--

828,--

  70 l

1 x za 14 dní

P1 01

01.01. - 31.12.

1.452,--

1.452,--

  70 l

1 x týdně

P1 11

01.01. - 31.12.

2.472--

2.472--

110 l

1 x měsíčně

P2 91

01.01. - 31.12.

1.080,--

1.080,--

110 l

1 x za 14 dní

P2 01

01.01. - 31.12.

1.776,--

1.776,--

110 l

1 x týdně celoročně

P2 11

01.01. - 31.12.

3.000,--

3.000,--

110 l

1 x za 14 dní zima

P2 07

01.10. – 30.04.

1.120,--

1.120,--

110 l

1 x týdně zima

P2 71

01.10. – 30.04.

1.953,--

1.953,--

110 l

1 x týdně zima

1 x za 14 dní léto

P2 61

01.10. – 30.04.

01.05. – 30.09.

740,--

1750,--

2490,--

 

240 l

1 x za 14 dní

P3 01

01.01. – 31.12.

2.844,--

2.844,--

240 l

1 x týdně

P3 11

01.01. – 31.12.

5.400,--

5.400,--

kontejner

1 x týdně

K1 11

01.01. – 31.12.

11.724,--

11.724,--

 

Nádobu o objemu 70 l si objednávají občané s menším výskytem odpadů výhradně u domů s ekologickým topením (elektřina, plyn). Do těchto nádob nesmí být odkládány popeloviny. Celková hmotnost nádoby 70 l včetně obalu nesmí přesáhnout 50 kg.

Tarif svozu P2 07 a P2 71 se používá u objektů s vytápěním na tuhá paliva. Nádoba se objednává jako další k celoročnímu tarifu svozu odpadu.

Zimní období je od 01.10. do 30.04., letní svoz od 01.05. do 30.09.


Registrační formulář 2021 komunální odpad 

(formát DOC)   (formát PDF)
 

Údaje pro bezhotovostní platbu poplatků za směsný komunální odpad a poplatků ze psů budou všem zaregistrovaným plátcům poplatků v průběhu měsíce ledna příštího roku doručeny písemně na domovní adresu. Obracíme se tímto na obyvatele s prosbou, aby s platbou poplatků vyčkali do doby obdržení této zprávy. Současně prosíme o akceptaci nového bankovního spojení Obce Krmelín.


Svoz nádob s četností 1x4 týdny - Stará ves nad O., Krmelín 2021


Harmonogram ke stažení

Harmonogram_1_x_4_tydny_smesny_kom_odpad_21.jpg