Navigace

Obsah


Kotlíkové dotace v obci Krmelín

Aktualizace k 1.1.2021

Program obce Krmelín pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva" - ke stažení

Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci - ke stažení (docx)  (pdf)

 

1. Dotační program Kotlíková dotace v obci Krmelín III. výzva
    aktualizace k 1.12.2020 - ke stažení

2. Žádost o poskytnutí kotlíkové dotace z rozpočtu - ke stažení