Navigace

Obsah

Červenec v Muzeu Beskyd Frýdek-Místek

Typ: ostatní
stálé expozice, výstavy a mnoho dalšího zajímavého, od 23.6.2022 výstava Svět z kostek II
 
 
Červenec v Muzeu
Beskyd Frýdek-Místek

STÁLÉ EXPOZICE
 
BESKYDY - PŘÍRODA A LIDÉ
Záměrem expozice je ukázat propojenost přírody a lidské činnosti. Jak příroda utvářela lidský život a způsob obživy, ale také jak lidská činnost ovlivňovala a ovlivňuje beskydskou přírodu.
Expozice provází návštěvníka tak, jak lidé do přírody a do hor míří – od města a městského života až po nejčistší přírodu a její ochranu. Cestou ho seznamuje s důležitými momenty z historie, etnografie, geologie, botaniky, zoologie, mineralogie a dalších oborů, které dohromady utvářejí celkovou mozaiku Beskyd.

červenec v museum Beskyd
2
 

ZÁMECKÝ OKRUH
Prohlídkovou trasou po frýdeckém zámku projdete Rytířský sál s erbovními obrazy slezské šlechty, zámecké interiéry instalované v reprezentačních prostorách, vyhlídkovou věž – gloriet a kapli sv. Barbory. Stylizovaný zámecký okruh ukazuje život šlechty a měšťanstva v historické oblasti těšínského knížectví, převážně z 19. století.
ZÁMECKÝ OKRUH

FRÝDEK A MÍSTEK
Expozice věnovaná dvěma, a zároveň jednomu městu Frýdek-Místek. Každé z nich vzniklo a vyvíjelo se na jiném historickém území, které oddělovala jen „... šumivá, divoká Ostravice“. Vzdálená i blízká, historická, a zároveň moderní byla a jsou města Frýdek a Místek. Zaslouží si, aby lidé v nich žijící, byli připomínáni a jejich činy zaznamenávány.

Expozice je součástí prohlídkové trasy Zámecký okruh

FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
Expozice v sakristii Zámecké kaple svaté Barbory je připomínkou, že Frýdek patřil od 18. století k nejznámějším mariánským poutním místům ve Slezsku. Vystaveny jsou fotografie, liturgické předměty, tisky, dárky z pouti k Panně Marii Frýdecké, kterou podniklo od druhé poloviny 17. století dodnes nepřeberné množství poutníků. 

Expozice je součástí prohlídkové trasy Zámecký okruh

ZÁMECKÁ KAPLE SV. BARBORY
Zámecká kaple svaté Barbory byla vystavěna mezi lety 1636 - 1664 za Jiřího III. z Oppersdorfu. Dominantou kaple je hlavní oltář, který je tvořen kamennou a zděnou mensou, na níž je umístěn dřevěný oltářní nástavec. Oltář je zdoben zlacenými akantovými řezbami, které obklopují oltářní obraz zachycující smrt a nanebevstoupení sv. Barbory. 

Expozice je součástí prohlídkové trasy Zámecký okruh

PAMÁTNÍK ÓNDRY ŁYSOHORSKÉHO
Expozice vytvořená v roce 1995 z pozůstalosti frýdeckého rodáka Óndry Łysohorského je věnovaná jeho životu a dílu. Óndra Łysohorský byl a dodnes je světově uznávaným básníkem a překladatelem.
Otevřeno po předchozí domluvě termínu návštěvy.

VÝSTAVY

KARPATSKÉ ROUBENKY
Tématem výstavy je tradiční architektura dřevěných staveb k obývání či zemědělské činnosti. Díky přírodním a hospodářským podmínkám obdobným v celém horském oblouku Karpat včetně Moravskoslezských Beskyd vznikl v rámci České republiky charakteristický architektonický styl, který se stal jedním ze symbolů regionu. Výstava prezentuje přírodní materiály používané ke stavbě, stavební techniky, obyčeje spojené se stavbou i bydlením, vnitřní dispozice domu, zdobení roubenek či rozmístění usedlostí v krajině. Kromě množství historických fotografií jsou ve výstavě k vidění také modely dřevostaveb, nástroje na opracování dřeva či dochované historické součásti domů z muzejních sbírek. Výstava je přátelská i k nejmenším návštěvníkům, kteří si mohou vyzkoušet postavit vlastní dřevěnici, navrhnout dům nebo třeba vyzdobit štít roubenky. 

Výstava otevřena od 16. června do 4. září 2022.
Změna programu vyhrazena (sledujte, prosím, naše webové stránky).   
          SVĚT Z KOSTEK II
Výstava věnovaná legendární stavebnici Lego, kterou znají všechny děti i dospělí. Návštěvníkům budou představeny známé i zcela nové modely této stavebnice, která je tvořena barevnými kostičkami. Výstava vzniká ve spolupráci s československým fórem Kostky.org.

Výstava otevřena od 23. června do 2. září 2022.
Změna programu vyhrazena (sledujte, prosím, naše webové stránky).              

 

VODNÍ SVĚT

Zveme vás na výstavu, pro tentokrát věnovanou vodnímu prostředí naší přírody. Představíme známé i vzácné druhy rostlin a živočichů, kteří jsou během života s vodou trvale, nebo jen na chvíli spjati. Výstava se také věnuje významu vody v krajině a ochraně míst, kde jsou ještě vodní toky zachovány ve své divoké a nespoutané podobě.

Výstava otevřena od 30. června do 28. srpna 2022.
Změna programu vyhrazena (sledujte, prosím, naše webové stránky).  


DĚNÍ V MUZEU

 

KOSTÝMOVÉ PROHLÍDKY ZÁMECKÉHO OKRUHU

KOSTÝMOVÉ PROHLÍDKY ZÁMECKÉHO OKRUHU

I letos se každý prázdninový víkend můžete těšit na kostýmové prohlídky frýdeckého zámku.
Zámeckým okruhem vás provedou spanilé princezny a urození princové.

Více informací naleznete na www.muzeumbeskyd.com.
Změna programu vyhrazena.

DĚTSKÉ PROHLÍDKY "PO STOPÁCH MALÉ ARCIVÉVODKYNĚ"

DĚTSKÉ PROHLÍDKY "PO STOPÁCH MALÉ ARCIVÉVODKYNĚ"

Císařovna Marie Terezie si přijela odpočinout na své letní sídlo od četných vladařských povinností a vzala s sebou i všechny své urozené potomky. Netušila však, že si její nejoblíbeněji dcera Marie Kristýna sbalila kufr plný různorodých hraček!

Tyto letní prázdniny jsou v Muzeu Beskyd Frýdek-Místek ve znamení dětských prohlídek. Nově se každý prázdninový víkend ve 14:00 hodin můžete těšit na unikátní dětskou prohlídku "Po stopách malé arcivévodkyně".

V rámci prohlídky Zámeckého okruhu budou děti provedeny po frýdeckém zámku s cílem nalézt dětské hračky, které byly v jednotlivých komnatách zámku roztroušeny dcerou císařovny Marie Terezie. Tato prohlídka je doprovázena různorodými aktivitami. Zároveň se děti dozví mnoho zajímavostí o životě šlechtických dětí na hradech a zámcích.
 
(Doporučený věk k absolvování prohlídky 4+ let)

Více informací naleznete na www.muzeumbeskyd.com.
Změna programu vyhrazena.
V případě naplnění kapacity prohlídky počtem 10 a více dětí si lze na základě telefonické domluvy (558 628 001) sjednat mimořádný termín během letních prázdnin - vhodné např. pro příměstské tábory apod.

ŠMODRCHÁNÍ

ŠMODRCHÁNÍ

Prázdninový program pro rodiny s dětmi nás pomocí interaktivní výstavy a stálé expozice Beskydy – příroda a lidé seznámí s řemesly provazníka, prýmkaře a popružníka. Poznáme různé provazy a lana a naučíme se také uzlovat nebo plést náramek.

Více informací naleznete na www.muzeumbeskyd.com.
Změna programu vyhrazena.

PROHLÍDKA ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA

PROHLÍDKA ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA

Tato tradiční komentovaná prohlídka lektora Mgr. Jaromíra Poláška je určena široké veřejnosti, vstup volný.
Na prohlídce budou například přiblíženy židovské pohřební zvyky, historie Židů ve Frýdku-Místku a historie místního židovského hřbitova.
Prohlídku připravuje Muzeum Beskyd Frýdek-Místek ve spolupráci s Židovskou obcí Ostrava, Církví adventistů sedmého dne a Statutárním městem Frýdek-Místek.

Neděle 3. července 2022 v 15.00 hodin, sraz na židovském hřbitově ve Frýdku-Místku, vstup hlavní bránou z ulice Slezská.

Více informací naleznete na www.muzeumbeskyd.com.
Změna programu vyhrazena.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY "VODNÍ SVĚT"
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY "VODNÍ SVĚT"

Výstava Vodní svět přibližuje návštěvníkům život rostlin na živočichů, na které bychom mohli u vody či ve vodě narazit.
Na komentované prohlídce s komisařskou výstavy se dozvíte další zajímavosti, na které se v textové podobě výstavy nedostalo a zůstaly „pod čarou“. 

Úterý 12. července 2022 v 15.00 hodin, výstavní síně frýdeckého zámku, vstup do výstavy se řídí dle platného ceníku, Bc. Zuzana Hlaváčová.

Více informací naleznete na www.muzeumbeskyd.com.
Změna programu vyhrazena.

 
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR "PO STOPÁCH ZBOJNÍKŮ"

Pokud chcete vašim dětem o letních prázdninách dopřát nevšední zážitek, příměstský tábor "Po stopách zbojníků" v Muzeu Beskyd je ta správná volba!
Děti bude čekat týden plný objevů, poznání a her. Účastníci se například mohou těšit na návštěvy expozic, výstav a celodenní exkurzi na hrad Hukvaldy.

Příměstský tábor "Po stopách zbojníků" se bude konat v termínu od 11. do 15. července 2022 v čase od 8.00 do 16.00 hodin (sraz účastníků se uskuteční každé ráno v 8.00 hodin na druhém nádvoří frýdeckého zámku).

Cena za příměstský tábor činí 1.690 Kč (5x oběd, pitný režim, svačinka, výtvarný materiál, odměny ad.)
Tábor je vhodný pro děti ve věku od 7–12 let (kapacita omezena, max. 15 dětí).

Více informací naleznete na www.muzeumbeskyd.com.
Změna programu vyhrazena.

PROMĚNY FRÝDKU-MÍSTKU I.


Komentovaná prohlídka doprovodné výstavy v rámci expozice Beskydy – příroda a lidé, spojená s přednáškou a prezentací v muzejní učebně ve stálé expozici.

Čtvrtek 14. července 2022 v 15.30 hodin, muzejní učebna ve stálé expozici Beskydy – příroda a lidé, cena 25 Kč, Mgr. Jaromír Polášek.

Více informací naleznete na www.muzeumbeskyd.com.
Změna programu vyhrazena
 

WORKSHOP - VODNÍ BEZOBRATLÍ


Zúčastněte se workshopu, jenž bude zaměřený na vodní bezobratlé.
Během jednoho dne proběhne vzdělávací činnost pro dvě různé skupiny, a to dopoledne a odpoledne. Cílem workshopu je seznámit účastníky vzdělávací akce jak s živými, tak s mrtvými jedinci vodních bezobratlých, a to co možná v nejširším měřítku.
Na úvod budou účastníci workshopu seznámeni s metodami sběrů jednotlivých skupin vodních bezobratlých, a to na různých vodních biotopech. Následně proběhne obeznámení se zástupci jednotlivých tříd (např. ploštěnky, plži, mlži, pavoukovci, korýši, hmyz). Účastníci si následně mohou vyzkoušet determinaci podle připravených klíčů.

Úterý 19. července 2022, dopolední program v době od 9 do 12 hodin a odpolední program v době od 15 do 18 hodin, muzejní učebna v rámci expozice Beskydy – příroda a lidé, RNDr. Petr Jeziorski, Ph.D.

Více informací naleznete na www.muzeumbeskyd.com.
Změna programu vyhrazena.

 

STŘEDOVĚKÝ FRÝDEK - OPEVNĚNÍ MĚSTA


Přijďte se dozvědět zajímavosti o našem městě a frýdeckém zámku.
Komentovaná prohlídka vám přiblíží pozůstatky středověkého opevnění města a frýdeckého zámku a také výsledky archeologických průzkumů.

Čtvrtek 21. července 2022 v 16.30 hodin, sraz na 1. nádvoří frýdeckého zámku, Mgr. Jaromír Polášek

Více informací naleznete na www.muzeumbeskyd.com.
Změna programu vyhrazena.

BRYOLOGICKÁ EXKURZE DO ÚDOLÍ POTOKA MAZÁK V OSTRAVICI


Zúčastněte se bryologické exkurze a objevte něco nového!
Trasa povede podél potoků Mazák a Suchý potok. Z území je historicky uváděno několik ohrožených druhů mechů a játrovek.
Exkurze proběhne ve spolupráci s Moravskoslezskou pobočkou České botanické společnosti a Moravským zemským muzeem v Brně.

Sobota 23. července 2022, sraz v 9.30 hodin u autobusové zastávky "Ostravice - Mazák" (GPS 49.5248947N, 18.4037133E), RNDr. Jana Tkáčiková (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek) a RNDr. Svatava Kubešová (Moravské zemské muzeum v Brně).

Více informací naleznete na www.muzeumbeskyd.com.
Změna programu vyhrazena.

FIGURÁLNÍ ARCHITEKTURA NA FRÝDECKÉM HŘBITOVĚ


Komentovaná prohlídka frýdeckého hřbitova se zaměřením na hodnotné náhrobky, pomníky významných rodáků a osobností a další zajímavosti.

Čtvrtek 28. července 2022 v 16.30 hodin, sraz před obřadní síní na frýdeckém hřbitově, Mgr. Jaromír Polášek.

Více informací naleznete na www.muzeumbeskyd.com.
Změna programu vyhrazena.


OKOLO FRÝDECKÉHO ZÁMKU CESTIČKA - HLEDAČKA
                

Procházku v zámeckém parku si můžete zpestřit zábavnou hrou pro celou rodinu – vyřešit několik úkolů a najít poklad. Více informací na webových stránkách nebo na pokladně muzea.

STUDIJNÍ KNIHOVNA

 

Navštivte naši studijní knihovnu v prostorách frýdeckého zámku. Nabízíme všem zájemcům o odbornou literaturu a regionální více než 36 000 svazků a také několik druhů přírodovědných a společenskovědných vědeckých časopisů. Knihovní fond zahrnuje především naučnou literaturu se vztahem k regionu Frýdecko-Místecka, popř. severní Moravy a Slezska. Naše knihovna je specializovanou knihovnou a knihy si zde můžete zapůjčit pouze prezenčně.

Vstup z prvního nádvoří frýdeckého zámku.

Knihovna otevřena:
Pondělí, čtvrtek: 9.00-12.00, 13.00-17.00
Pátek: 9.00-12.00*

*V případě potřeby si lze po předběžném objednání na emailové adrese studijní knihovny domluvit návštěvu knihovny též v pozdějších hodinách.

 

PŘÍRODOVĚDNÉ PORADNY V MUZEU BESKYD FRÝDEK-MÍSTEK

Botanická poradna

Místo konání: Langův dům, 1. patro, Hluboká 66
Termín: po předchozí domluvě
Již devátým rokem pokračuje naše botanická poradna, v níž vám pomůžeme s určením planě rostoucích rostlin. Dotazy a fotografie můžete zaslat na email, případně domluvit návštěvu, pokud máte rostliny nasbírané. 

Kontakt: petra.jurakova@muzeumbeskyd.com, popř. telefonicky na čísle 558 628 001, kl. 41. 


Bryologická poradna

Místo konání: Langův dům, přízemí, Hluboká 66
Termín: každé pondělí v době 9:00 – 12:00 hod. a 14:00 – 18:00 hod.
Tradiční poradna pro určení vámi přinesených mechorostů. Determinace probíhá většinou pomocí mikroskopu a název druhu se zpravidla dozvíte na počkání. Mechorosty lze přinést v čerstvém stavu nebo vyschlé. 
V případě potřeby si lze domluvit určení mechorostů i v jiný všední den po dohodě s bryologem.

Kontakt: jana.tkacikova@muzeumbeskyd.com, popř. telefonicky na čísle 731 102 532.

 


Entomologická poradna

Místo konání: Langův dům, 1. patro, Hluboká 66
Termín: po předchozí domluvě
V roce 2021 jsme rozšířili naše přírodovědné poradny v Langově domě také o poradnu entomologickou, kde Vám pomůžeme s určením nejen hmyzu, ale případně i z jiných skupin bezobratlých. Hmyz k determinaci lze přinést živý nebo mrtvý. Některé druhy bezobratlých lze určit také na základě fotografie, kterou můžete poslat na níže uvedený emailový kontakt. V případě potřeby si lze domluvit určení bezobratlých i v jiný všední den po dohodě s entomologem.

Kontakt: petr.jeziorski@muzeumbeskyd.com, popř. telefonicky na čísle 558 628 001, kl. 42.

Zoologická poradna

Místo konání: Langův dům, 1. patro, Hluboká 66
Termín: po předchozí domluvě
Zoologická poradna je zájemcům k dispozici nepřetržitě po celý rok. Pomůžeme Vám zde s určením různých druhů obratlovců jako jsou ryby, plazi, obojživelníci, ptáci a savci. Najdete nás v Langově domě při Muzeu Beskyd, kde sídlí přírodovědné oddělení. Schůzku prosíme domluvit předem, případně pro urychlení je možné posílat fotografie na níže uvedený email.

Kontakt: zuzana.hlavacova@muzeumbeskyd.com, popř. telefonicky na čísle 558 628 001, kl. 42.

 

 
 

 

 
 
Copyright © 2022, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, All rights reserved.


Naše adresa: 
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek,p.o.
Hluboká 66
738 01 Frýdek-Místek 
Czech republic


 

 

Vytvořeno: 6. 6. 2022
Poslední aktualizace: 20. 6. 2022 09:15
Autor: Správce Webu