image

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Oznámení - zveřejnění zpracované Územní studie Krmelín ÚS2 pro zastavitelnou plochu BV Z8
30 1 2
Rozpočtové opatření č. 6/2024
3 4 5
6 7
Záměr obce ke směně nemovitých věcí - č.j OÚKr 456/2024
8 9
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu 2024 - 7.-8.2024
Objednávka č. 13/2024 Havarijní oprava propadlé dešťové kanalizační šachty na ul. Světlovské
10
Objednávka č. 14/2024 Oprava oplocení kolem čerpací stanice č.2 na ul. Pod Myslivnou 1589/2
11 12
13 14 15 16
Směrnice č. 1/2024 k ochraně osobních údajů v kamerovém systému obce Krmelín
17 18 19
20
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
21 22 23
Objednávka č. 15/2024 Vytýčení 3 skrytých dešťových šachtic a jejich vyzvednutí na povrch (ul. Lysková)
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 7. - 8.6.2024
24 25 26
27 28 29
Rozpočtové opatření č. 7/2024
30 31
Objednávka č. 16/2024 Technické zabezpečení obecní akce Den dětí 1. 6. 2024
Odpověď na žádost dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím č.j. OÚkr/565/2024
1 2
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Historie a symboly

Historie a symboly

Historie obce

První písemná zmínka o existenci Krmelína pochází z 9. ledna 1447. Jedná se vlastně o dva různé zápisy v lenní knize biskupství olomouckého. Z jejích obsahu plyne, že blíže neznámá Anežka, dcera krmelínského mana Podika, zesnulá krátce před rokem 1447, byla manželkou Arkleba, řečeného Klepaře z Medařic (v originále Arkleb dictus Kleparz de Medarzycz, Arkleb de Kleparzow alias de Medarzicz). Po její smrti se vdovec vzdává jejího práva na ves Krmelín se dvorem ve prospěch Mikuláše z Wolfenberka z Paskova. Dne 9. ledna 1447 rozhodl biskup Pavel z Miličína (1434 – 1450 ), že uprázdněné léno připadne jmenovanému Mikulášovi. Tímto datem a zároveň i první písemnou zmínkou končí kratičké dějiny samotného léna, jehož další osudy byly pak již trvale spojeny s dějinami Paskova.

Název obce může svádět k různému laickému výkladu. Vznikl však zcela prostě od osobního jména Krmela pomocí přivlastňovací přípony-ín.

Důležité milníky obce

 • 1447 - První písemná zmínka o existenci Krmelína pochází z 9. ledna 1447.
 • 1849 - Obec Krmelín byla sloučena s osadami Světlov a Starý dvůr v jednu politickou obec, přičemž si zmíněné osady i nadále ponechaly své názvy.
 • 1866 - V tomto roce táhli od Moravské Ostravy Světlovem směrem k Novému Jičínu Prusové.
 • 1880 - Obec postihlo několik požárů. Vyhořela také budova bývalého fojtství, v niž požár zničil mnoho písemností, uložených na půdě stavení.
 • 1883 - Koncem února tohoto roku se do obce přistěhoval nový učitel Alois Šulc, s jeho osobou bylo na řadu dalších let spjato mnohé kulturní a osvětové dění v obci.
 • 1884 - V tomto roce byla postavená nová školní budova, která měla již dvě učebny, byt pro nadučitele, byt pro mladšího učitele, kabinet a místnost, která sloužila jako obecní kancelář.
 • 1893 - Na podzim tohoto roku se z iniciativy nadučitele Šulce ustavil první místní spolek, a to Krejcarový spolek ke zvelebení národní školy v Krmelíně.
 • 1895 - 1. října založil šestnáctiletý tulák v jedné z místních stodol oheň. Požár se velmi rychle šířil. Bylo zničeno 10 obytných stavení a 11 stodol.
 • 1896 - Byl založen v obci Sbor dobrovolných hasičů.
 • 1900 - Během první poloviny roku dostavěla obec novou kapli. Slavnostně ji 1. července vysvětil farář Fabián Gregárek ze Staré Bělé. Kaple byla zasvěcena sv. Janu a sv. Pavlu.
 • 1905 - Místní učitel Eduard Klega založil čtenářský spolek Havlíček.
 • 1908 - Děti z místní školy vysázely v dubnu kolem nové kaple lípy.
 • 1911 - Byly dokončený práce na novém obecním hřbitově. Dne 10. prosince byl založen první tělovýchovný spolek v obci – Tělovýchovná jednota Sokol.
 • 1914 - 28. 7. vypukla I. svět. válka, která postupně odvedla z obce přes 150 mužů.
 • 1918 - V tomto roce došlo k velké události, 28. října byla vyhlášená Československá republika a 11. listopadu skončila I. světová válka.
 • 1923 - Sloučení obce Krmelína s osadami Starý dvůr a Světlov v jednu obec, nesoucí jméno Krmelín.
 • 1930 - V létě byla slavnostně otevřená nová školní budova, která nesla název T. G. Masaryka.
 • 1933 - 19. března byla slavnostně otevřena knihovna.
 • 1935 - V srpnu byl zaveden do obce telefon.
 • 1937 - Jednou z nejvýznamnějších událostí tohoto roku byla bezesporu elektrifikace Krmelína.
 • 1938 - Vyskytla se v obci slintavka a kulhavka.
 • 1939 - 15. března okupace a vytvoření Protektorátu Čech a Moravy. Na podzim tohoto roku opustil protektorát náš občan Alois Vávra, který se začlenil do řad československých letců ve Velké Británii. Dne 18. listopadu 1943 se jeho letoun nevrátil z operačního letu.
 • 1945 - 2. května byl od německých okupantů osvobozen Krmelín Rudou armádou. Rudoarmějců padlo při osvobozování obce 27. Za celou dobu okupace zahynulo 18 krmelínských občanů mnoho jiných bylo vězněno.
 • 1947 - Tohoto roku byl úředně prohlášen za mrtvého kapitán Alois Vávra, letec RAF (britského vojenského letectva).
 • 1949 - Na jaře bylo ustanovené Jednotné zemědělské družstvo. Soukromé obchody byly zestátněny a zavřeny.
 • 1951 - Byla zařízena celodenní školka.
 • 1954 - Konečně byla zřízena poradna pro matky a kojence, zatím v domku p. Karly Lissové na Světlově.
 • 1958 - Byla dokončená přestavba školní budovy, která byla rozšířena o nové místnosti, kuchyň a jídelnu, kde se vařilo pro děti se ZŠ a MŠ.
 • 1960 - Ke Krmelínu byla připojena část obce Stará Bělá – nazvána Cigánka. Územně byla obec začleněna zpět do okresu Frýdek – Místek.
 • 1961 - Požární sbor obdržel nový vůz Tatra 805. 1. května bylo otevřeno kino se 160 místy.
 • 1962 - Po 15 letech žádostí byla zřízena v obci pošta v budově MNV.
 • 1965 - Na místě bývalého hostince č. 77 byl vybudován nový kulturní dům.
 • 1966 - Byla započatá stavba vodojemu na krmelínském kopci pro Ostravu.
 • 1972 - Rok 1972 byl rokem XX. Letních olympijských her v Mnichově. Vítězslav Mácha, krmelínský rodák a občan, získal zlatou olympijskou medaili v klasickém zápase ve váhové kategorii do 74 kg.
 • 1973 - Během roku byla rozšířená mateřská škola o místnost po poštovním úřadě, který byl přestěhován do domu č. 67 na křižovatce místo prodejny potravin. Místní knihovnu vedl Josef Menšík ml., po svém otci.
 • 1974 - Z mistrovství světa v řeckořímském zápase, které se konalo v Katovicích, přivezl olympijský vítěz Vítězslav Mácha zlatou medaili.
 • 1976 - O znovuproslavení naší obce se zasloužil náš občan a rodák pan Vítězslav Mácha, který na XXI. olympijských hrách v Montrealu v Kanadě vybojoval stříbrnou medaili v řeckořímském zápase. Jako památku obdržel každý medailista sazenici kanadského javoru. Stromek byl zasazen před vchodem do základní školy.
 • 1977 - Kolem cesty na Krmelínský kopec bylo vysázeno 45 lip a umístěny dva žulové kvádry s pamětními deskami obětem odboje ve II. světové válce.
 • 1978 - Kanceláře MNV byly přestěhovány do budovy požární zbrojnice. Bývalé kanceláře  MNV byly upraveny na další místnosti mateřské školy.
 • 1979 - V tomto roce byla dokončena lékařská stanice. Byla přestavěna z budovy č. 214. V přízemí od potoka byla zachována prádelna a sběrna mléka. Ve zvýšeném přízemí byly vybudovány ordinace pro lékaře, čekárny, sociální zařízení.
 • 1983 - Byla zprovozněna nová Hala TJ Sokol. S jejím vybudováním se začalo v roce 1979, kdy byla zbourána stará sokolovna.
 • 1984 - Zahájena přístavba kuchyně a jídelny v základní škole současně s nadstavbou, která bude sloužit účelům základní školy.
 • 1989 - 1. září byla otevřena nová budova mateřské školy.
 • 1990 - Od 17.12 1990 škola má opět název T. G. Masaryka.
 • 1991 - 28. září byl v Krmelíně znovu založen Junák.
 • 1994 - Vzhledem ke ztrátovému provozu ustala činnost místního kina v kulturním domě.

Symboly obce

Znak obce

Znak obce

Popis znaku

Štít  je  rozdělen  krokvovým  řezem  stříbrně a zeleně, v horním rohu tři červené šestihroté hvězdy (2 + 1), v pravém horním  rohu je  zelená palmová  ratolest  překřížená  šikmo červeným mečem. V horní části dolní poloviny štítu je stříbrný terč se dvěma modrými  břevny.

Symbolika znaku

Krokvové dělení štítu představuje charakteristický Krmelínský kopec, zvedající se   nad obcí (328 m vysoký). Stříbrný kruhový terč s vlnitými pruhy symbolizuje ve vrcholu kopce umístěný zásobník vody pro Ostravu a blízké okolí,do kterého je přiváděna vody z údolních přehrad.

Tři hvězdy v levém horním rohu vyjadřují spojení tří osad, Světlova, Starého dvora a Krmelína, v jeden celek. Palmová ratolest zkřížená s mečem jsou symboly bratří - mučedníků sv. Jana  a Pavla, kterým je zasvěcen místní kostel.

Prapor obce

Prapor obce

Popis praporu

Bílý list se  zeleným, klínem  sahajícím od žerdi do poloviny vlajícího lemu.

Symbolika praporu

Zjednodušeně představuje Krmelínský kopec, podobně jako ve znaku obce.