image

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Oznámení - zveřejnění zpracované Územní studie Krmelín ÚS2 pro zastavitelnou plochu BV Z8
30 1 2
Rozpočtové opatření č. 6/2024
3 4 5
6 7
Záměr obce ke směně nemovitých věcí - č.j OÚKr 456/2024
8 9
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu 2024 - 7.-8.2024
Objednávka č. 13/2024 Havarijní oprava propadlé dešťové kanalizační šachty na ul. Světlovské
10
Objednávka č. 14/2024 Oprava oplocení kolem čerpací stanice č.2 na ul. Pod Myslivnou 1589/2
11 12
13 14 15 16
Směrnice č. 1/2024 k ochraně osobních údajů v kamerovém systému obce Krmelín
17 18 19
20
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
21 22 23
Objednávka č. 15/2024 Vytýčení 3 skrytých dešťových šachtic a jejich vyzvednutí na povrch (ul. Lysková)
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 7. - 8.6.2024
24 25 26
27 28 29
Rozpočtové opatření č. 7/2024
30 31
Farmářské trhy v Brušperku - pátek 31. května 2024
Parkour show exhibice - pátek 31. května 2024
1
Prodej drůbeže od Studénka Drůbež - sobota 1.6.2024
Dětský den a Rockshow - sobota 1. června 2024
2
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Říjen v Muzeu Beskyd Frýdek-Místek

Říjen v Muzeu Beskyd Frýdek-Místek 

Říjen v Muzeu Beskyd Frýdek-Místek

BESKYDY - PŘÍRODA A LIDÉ
Záměrem expozice je ukázat propojenost přírody a lidské činnosti. Jak příroda utvářela lidský život a způsob obživy, ale také jak lidská činnost ovlivňovala a ovlivňuje beskydskou přírodu.
Expozice provází návštěvníka tak, jak lidé do přírody a do hor míří – od města a městského života až po nejčistší přírodu a její ochranu. Cestou ho seznamuje s důležitými momenty z historie, etnografie, geologie, botaniky, zoologie, mineralogie a dalších oborů, které dohromady utvářejí celkovou mozaiku Beskyd.ZÁMECKÝ OKRUH
Prohlídkovou trasou po frýdeckém zámku projdete Rytířský sál s erbovními obrazy slezské šlechty, zámecké interiéry instalované v reprezentačních prostorách, vyhlídkovou věž – gloriet a kapli sv. Barbory. Stylizovaný zámecký okruh ukazuje život šlechty a měšťanstva v historické oblasti těšínského knížectví, převážně z 19. století.

FRÝDEK A MÍSTEK
Expozice věnovaná dvěma, a zároveň jednomu městu Frýdek-Místek. Každé z nich vzniklo a vyvíjelo se na jiném historickém území, které oddělovala jen „... šumivá, divoká Ostravice“. Vzdálená i blízká, historická, a zároveň moderní byla a jsou města Frýdek a Místek. Zaslouží si, aby lidé v nich žijící, byli připomínáni a jejich činy zaznamenávány.

Expozice je součástí prohlídkové trasy Zámecký okruh

FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
Expozice v sakristii Zámecké kaple svaté Barbory je připomínkou, že Frýdek patřil od 18. století k nejznámějším mariánským poutním místům ve Slezsku. Vystaveny jsou fotografie, liturgické předměty, tisky, dárky z pouti k Panně Marii Frýdecké, kterou podniklo od druhé poloviny 17. století dodnes nepřeberné množství poutníků. 

Expozice je součástí prohlídkové trasy Zámecký okruh

ZÁMECKÁ KAPLE SV. BARBORY
Zámecká kaple svaté Barbory byla vystavěna mezi lety 1636 - 1664 za Jiřího III. z Oppersdorfu. Dominantou kaple je hlavní oltář, který je tvořen kamennou a zděnou mensou, na níž je umístěn dřevěný oltářní nástavec. Oltář je zdoben zlacenými akantovými řezbami, které obklopují oltářní obraz zachycující smrt a nanebevstoupení sv. Barbory. 
Expozice je součástí prohlídkové trasy Zámecký okruh

VÝSTAVY
 
BESKYDY, BESKYDE, KDO PO TOBĚ 50 LET IDE?
Výstava přibližuje největší chráněnou krajinnou oblast v ČR – CHKO Beskydy, která byla založena v roce 1973 a letos slaví výročí 50 let.
Představíme si fenomény tohoto území, včetně zajímavých druhů, stejně jako zásadní změny, které jej v posledních 50 letech formovaly.
Výstava potrvá do neděle 26. listopadu 2023.
Změna programu vyhrazena (sledujte, prosím, naše webové stránky).

TAJEMSTVÍ MUZEJNÍ KNIHOVNY
Studijní knihovna muzea Beskyd je veřejně přístupnou knihovnou, která vznikla souběžně s muzejními sbírkami, soustředěně byla budována od roku 1955. Výstava z knihovního fondu představí vybrané knihy a periodika, pocházející z produkce knihtiskařů, působících v minulosti v našem městě. Dále bude vystaven výběr zajímavých knih a periodik, které se v průběhu let dostaly do knihovního fondu.

Výstava potrvá do neděle 12. listopadu 2023.
Změna programu vyhrazena (sledujte, prosím, naše webové stránky).

ADOLF ŠLECHTISLAV BRANTÁL (1891-1936)
Doprovodná výstava v rámci expozice Beskydy - příroda a lidé připomene jednu z významných osobností společenského a kulturního života Frýdku ve 20. a 30. letech 20. století. Adolf Šl. Brantál přes svůj krátký život byl člověkem, který se angažoval v mnoha oblastech. Byl to zdatný obchodník, jehož drogérie se těšila „dobré pověsti“ ve Frýdku a v Pražmě. Byl dobrým fotografem a oblíbeným vydavatelem pohlednice. Byl členem Sokola, Matice osvěty lidové a turistické Pobezkydské jednoty. Byl revizorem účtů v Občanské záložně, spoluorganizátorem Výstavy Bezručova kraje 1935, členem Sdružení slezských knihomilů a spoluvydavatelem bibliofilských tisků. Byl přítelem básníka P. Bezruče a v neposlední řadě milujícím manželem a otcem dvou dětí.  Zanechal po sobě snímky, které jsou dokladem krásy přírody a města a lidí v nich. 

Výstava potrvá do neděle 12. listopadu 2023.
Změna programu vyhrazena (sledujte, prosím, naše webové stránky).

DĚNÍ V MUZEU

TÝDEN KNIHOVEN V MUZEU BESKYD

2. - 8. října 2023, v rámci akce vstup ZDARMA do výstavy Tajemství muzejní knihovny

V letošním roce se i naše studijní knihovna přidala ke krátkodobé celostátní akci Týden knihoven, která propaguje činnost knihoven a upozorňuje na zajímavé akce.

Více informací viz https://www.tydenknihoven.cz/akce/?detail=310
 Změna programu vyhrazena.

POJĎTE S NÁMI PO FRÝDKU
Čtvrtek 5. října 2023, sraz v 16.30 hodin u kašny na Zámeckém náměstí ve Frýdku, vstup zdarma

Vycházka s lektorem Mgr. Jaromírem Poláškem pro zájemce o historii města. V rámci komentované procházky se například dozvíte, kde dříve stával zámecký pivovar, dům frýdeckého vlastence JUDr. Kotka, tiskárna Josefa a Františka Orla, stará frýdecká radnice a další. Zjistíte, jak Růžový pahorek ke svému jménu přišel, kde stávala hospoda Na špici, jak postavili Národní dům ve Frýdku a další.
Změna programu vyhrazena.


 

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY BESKYDE, BESKYDE, KDO PO TOBĚ 50 LET IDE?

Středa 11. října 2023, začátek prohlídky v 16.00 hodin, vstup v rámci vstupného do výstavy

Komentovanou prohlídkou výstavy Vás provede RNDr. Jana Tkáčiková z Muzea Beskyd Frýdek-Místek

Změna programu vyhrazena.


 

PO STOPÁCH PETRA BEZRUČE

Čtvrtek 12. října 2023, sraz v 16.30 hodin u kašny na Náměstí svobody v Místku, vstup zdarma

Před 130 lety poštovský úředník Vladimír Vašek opustil Místek. Ve městě prožil pouhé dva roky. Přijďte se na komentovanou prohlídku dozvědět, jak Vladimír Vašek ovlivnil Místek a Frýdek. Ukážeme si památky na Bezručův pobyt v Místku a společně se také zaměříme na jeho přerod v básníka Petra Bezruče.

Změna programu vyhrazena.


KÝČ A UMĚNÍ, JAKÝ JE V TOM ROZDÍL?

Čtvrtek 19. října 2023, v 16.30 hodin, přednáškový sál v Zeleném domě, vstupné 25 Kč

Výtvarné umění má různé druhy a projevy.
Zjistěte, jak poznat kýč a co například učinit, aby byl svět kolem nás krásnější. Přednáška bude doplněna studijní výstavou obrazů, obrázků, rozmanitého výtvarného materiálu, kreseb, grafik a objektů z tvorby regionálních výtvarníků.

Změna programu vyhrazena.


 

"MODRÁ JE DOBRÁ ANEB JAK MODROTISK VZNIKÁ"
Středa 11. října 2023, od 16.00 hodin, muzejní učebna v expozici Beskydy - příroda a lidé, vstupné 350 Kč, rezervace a prodej  vstupenek online, kapacita omezena (max. 10 účastníků)
 
S oblíbenými tmavě modrými látkami zdobenými bílými ornamenty se stále můžeme setkat v lidovém prostředí, kde se staly součástí oděvů i interiérového textilu. Přijďte se do Muzea Beskyd blíže seznámit s kouzlem technologie modrotisku, která je od roku 2018 zapsána na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Dozvíte se o původu a tradici této techniky, a to včetně jejího výrobního postupu. Během praktické části edukačního programu si budete moci vyzkoušet dílčí část techniky modrotisku, jež bude spočívat v potištění či pomalování výrobku tiskařskou rezervou dle vlastní fantazie. Originální dílo bude zasláno k obarvení do rodinné modrotiskařské dílny ve Strážnici. Následně se vám za krátký čas vrátí hotový nadčasový modrotiskový výrobek, který si můžete vyzvednout osobně na pokladně frýdeckého zámku.

Cena programu za osobu zahrnuje:
- výrobek v podobě bavlněné tašky či povlaku na polštářek (40 x 40 cm)
- tiskařský pop
- tisk formami
- barvení v modrotiskařské dílně ve Strážnici (včetně poštovného)
- lektorování
- prohlídka expozice Beskydy – příroda a lidé

Doporučujeme si přinést pracovní plášť nebo jiný pracovní oděv.
Zájemci si mohou přinést vlastní pomůcky (razítka, štětce, bublinkovou fólii a další materiály), nebojte se je vyzkoušet! 
 
Změna programu vyhrazena.

 


VEČERNÍ PROHLÍDKA ZÁMKU

Pátek 20. října 2023 od 18.00 do 23.00 hodin, kapacita jednotlivých prohlídek omezena, vstupenky k rezervaci online v průběhu října na www.muzeumbeskyd.com

Přijďte i vy zažít již tradiční, ale přesto nevšední Večerní prohlídku frýdeckého zámku při svitu svíček. Pracovníci muzea se stanou herci a zpestří vám večer příběhem z historie zámku.
Prohlídky budou probíhat v časech 18.00, 18.20, 18.40, 19.00, 19.20, 19.40, 20.00, 20.40, 21.00, 21.20, 21.40, 22.00, 22.40, 23.00 hodin.

Změna programu vyhrazena.
Prohlídková trasa není bezbariérová.


VÝTVARNÝ FRÝDEK-MÍSTEK, VÝTVARNÉ POBESKYDÍ

Čtvrtek 26. října 2023, v 16.30 hodin, přednáškový sál v Zeleném domě, vstupné 25 Kč

Plastiku Maryčky Magdonové s otýpkou klestí na Radniční ulici vytvořil Jindřich Vielgus. Plastiky Pilnost a Spořivost Františka Skotnici jsou ozdobou někdejší místecké radnice. Bývalou záložnu zdobí plastiky Franty Úprky, ve výškovém domě u někdejšího Krymu žil krajinář Bedřich Holáček. Přednáška vám blíže přiblíží uměleckou stránku Frýdku-Místku a Pobeskydí.
Doplněno studijní výstavou.
 Změna programu vyhrazena.

STUDIJNÍ KNIHOVNA

Navštivte naši studijní knihovnu v prostorách frýdeckého zámku. Nabízíme všem zájemcům o odbornou literaturu a regionální více než 39 000 svazků a také několik druhů přírodovědných a společenskovědných vědeckých časopisů. Knihovní fond zahrnuje především naučnou literaturu se vztahem k regionu Frýdecko-Místecka, popř. severní Moravy a Slezska. Naše knihovna je specializovanou knihovnou a knihy si zde můžete zapůjčit pouze prezenčně.
Vstup z prvního nádvoří frýdeckého zámku.

Knihovna otevřena:
Pondělí, čtvrtek: 9.00-12.00, 13.00-17.00
Pátek: 9.00-12.00*

*V případě potřeby si lze po předběžném objednání na emailové adrese studijní knihovny domluvit návštěvu knihovny též v pozdějších hodinách.

PŘÍRODOVĚDNÉ PORADNY V MUZEU BESKYD FRÝDEK-MÍSTEK

Mykologická poradna

Místo konání: Langův dům, přízemí, Hluboká 66
Termín: každé pondělí v době od 9:00 – 12:00 hodin a 13:00 – 16:00 hodin,  do 30. 10. 2023
Mykologickou poradnu opět vede Ing. Jiří Lederer v Langově domě, v sídle přírodovědného úseku muzea. I letos se můžete těšit na mykologické vycházky.

Kontakt: houby_poradna@muzeumbeskyd.com, popř. telefonicky na čísle 739 329 282.


 

Botanická poradna

Místo konání: Langův dům, přízemí, Hluboká 66
Termín: po předchozí domluvě

V botanické poradně vám pomůžeme s určením planě rostoucích rostlin. Dotazy a fotografie můžete zaslat na email, případně domluvit návštěvu, pokud máte rostliny nasbírané. 

Kontakt: jana.tkacikova@muzeumbeskyd.com, popř. telefonicky na čísle 731 102 532.


 

Bryologická poradna

Místo konání: Langův dům,  přízemí, Hluboká 66
Termín: každé pondělí v době 9:00 – 12:00 hod. a 14:00 – 18:00 hod.
Tradiční poradna pro určení vámi přinesených mechorostů. Determinace probíhá většinou pomocí mikroskopu a název druhu se zpravidla dozvíte na počkání. Mechorosty lze přinést v čerstvém stavu nebo vyschlé. 
V případě potřeby si lze domluvit určení mechorostů i v jiný všední den po dohodě s bryologem.

Kontakt: jana.tkacikova@muzeumbeskyd.com, popř. telefonicky na čísle 731 102 532.


Entomologická poradna

Místo konání: Langův dům, 1. patro, Hluboká 66
Termín: po předchozí domluvě
V poradnách vám pomůžeme s určením nejen hmyzu, ale případně i jiné skupiny bezobratlých. Hmyz k determinaci lze přinést živý nebo mrtvý. Některé druhy bezobratlých lze určit také na základě fotografie, kterou můžete poslat na níže uvedený emailový kontakt. V případě potřeby si lze domluvit určení bezobratlých i v jiný všední den po dohodě s entomologem.

Kontakt: petr.jeziorski@muzeumbeskyd.com, popř. telefonicky na čísle 558 628 001, kl. 42.


Zoologická poradna

Místo konání: Langův dům, 1. patro, Hluboká 66
Termín: po předchozí domluvě
Zoologická poradna je zájemcům k dispozici nepřetržitě po celý rok. Pomůžeme vám zde s určením různých druhů obratlovců jako jsou ryby, plazi, obojživelníci, ptáci a savci. Schůzku prosíme domluvit předem, případně pro urychlení je možné posílat fotografie na níže uvedený email.

Kontakt: katerina.janova@muzeumbeskyd.com, popř. telefonicky na čísle 558 628 001, kl. 41.