Navigace

Obsah


Sběr velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu
od obyvatel obce v roce 2021


Níže uvádíme celoroční termíny odvozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Věci, které vám již dosloužily, můžete odložit do přistavených kontejnerů v těchto termínech a místech:

  • svoz a zneškodnění objemového odpadu

sobota 20.03.2021 v ranních hodinách, odvoz kontejnerů po 12 hodině

sobota 19.06.2021 v ranních hodinách, odvoz kontejnerů po 12 hodině

sobota 02.10.2021 v ranních hodinách, odvoz kontejnerů po 12 hodině

 

Rozmístění kontejnerů:

1/ ulice Stará cesta – u kontejnerů na tříděný odpad

2/ plocha vedle prodejny Potraviny Hruška – před Sportovní halou v centru obce

3/ ulice Na Brodě – před budovou Českého svazu chovatelů ul. Brušperská

4/ ulice Záhumenní – u sjezdu z ul. Paskovské

5/ křižovatka ulic Školní, Světlovská a Za Křížem

6/ parkoviště vedle hostince „Na Světlově“

7/ ulice Hajní – před bytovými domy

 

  • přistavení mobilní sběrny na nebezpečné odpady

pátek   19.03.2021 od 12 do 17 hodin na plochu vedle Hasičského domu

sobota 20.03.2021 od 08 do 12 hodin na parkoviště vedle hostince Na Světlově

pátek   01.10.2021 od 12 do 17 hodin na plochu vedle Hasičského domu

sobota 02.10.2021 od 08 do 12 hodin na parkoviště vedle hostince Na Světlově