Navigace

Obsah

Zpět

Číslo jednací: OÚKr/306/2022-3

VV - Oznámení o zahájení řízení


VV - Oznámení o zahájení řízení

Obec Krmelín, Kostelní 70, Krmelín, IČ 00296848, podala dne 06.04.2022 žádost o zařazeni veřejně prospěšných staveb - chodníků pro pěší a komunikace na pozemcích parc. č. 1047/41, 1047/42, 1047/46, 1047/63, 1049/5 (nově odměřeno z pozemku parc. č. 1049/1), 1047/5, 1237/4 (nově odměřeno z pozemku parc. č. 1237), parc. č. 706/11 a 734/2, vše k. ú. Krmelín, do pasportu mistních komunikací Obecního úřadu Krmelín

- ke stažení

 

 

Vyvěšeno: 5. 5. 2022

Datum sejmutí: 21. 5. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět