Navigace

Obsah

Zpět

Číslo jednací: MMFM 117485/2022

Číslo spisu: MMFM_S 12162/2022/ODaSH/Vrb

VV OOP - Stanovení PDZ - Krmelín I 58 II 486 III4861 a MK ul. Školní a Zahradnická, chodník ul. Školní a Krmelínská

V E Ř E J N Á     V Y H L Á Š K A
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

stanoví přechodnou úpravu provozu
na silnici I/58, II/486, III/4861 a místních komunikacích ul. Školní a ul. Zahradnická v k.ú. Krmelín z důvodu provádění stavebních prací v rámci stavby „Chodník ul. Školní a Kostelní, k.ú. Krmelín“ - ke stažení

Termín provádění prací : červenec 2022 - říjen 2022

Dopravní situace - ke stažení

Vyvěšeno: 25. 7. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět