Navigace

Obsah

Informace k výši a úhradě poplatku za biologicky rozložitelný odpad pro období roku 2020 budou všem poplatníkům, přihlášeným do systému svozu, zaslány cca v průběhu března.
Splatnost poplatku do 30.4.2020.

Informace ke svozu biologicky rozložitelného odpadu v roce 2020


Biologicky rozložitelný odpad ze zahrádek (tráva a listí, spadané ovoce) ze speciálních hnědých nádob na bioodpad bude svozová firma OZO Ostrava s. r. o. svážet v termínu od dubna do listopadu 2020


V případě jakéhokoliv dotazu či žádosti o zavedení či změnu služby u Vaší nemovitosti prosíme o kontaktování Obecního úřadu Krmelín, elektronicky či telefonicky:

Hana Plačková,          plackova@krmelin.cz,
tel. 605 298 615

Ludmila Havránková, havrankova@krmelin.cz, krmelin@krmelin.cz,
tel. 558 674 046