Navigace

Obsah


Poplatek ze psa


Stanovuje Obecně závazná vyhláška č.1/2021 o místním poplatku ze psa.

Vztahuje se na fyzické i právnické osoby, jež jsou držiteli psa staršího 3 měsíců a mají trvalé bydliště nebo sídlo na území obce Krmelín.

Poplatková povinnost tedy vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil 3 měsíce věku nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího 3 měsíců. Poplatkovou povinnost mají také držitelé psa, kteří žádají o osvobození nebo o úlevu poplatku.

Splatnost poplatku je každý rok k 31. 3.

Úhrada poplatku bezhotovostně na účet č. 1681981389/5500 nebo hotově v pokladně Obecního úřadu.

Variabilní symbol/číslo poplatníka vygenerovaný při registraci, zůstává stejný po celou poplatkové povinnosti.


Sazba poplatku:

          za jednoho psa                                            ve výši 200 Kč

          za druhého a dalšího psa                         ve výši 300 Kč

          za jednoho psa-držitel starší 65 let      ve výši 100 Kč

          za druhého a dalšího psa - držitel starší 65 let ve výši 150 Kč
 

Úlevu poplatku za psa splňuje: držitel psa, který je osobou s účinně přiznaným invalidním,

vdovským/vdoveckým a sirotčím důchodem

Sazba poplatku po úlevě:

          za jednoho psa                                            ve výši 100 Kč

          za druhého a dalšího psa                         ve výši 150 Kč


Přihlášení psa, změny údajů uvedené v přihlášce (mimo údaje OZV č.1/2021, čl.3, bod 5) či odhlášení psa je povinen poplatník ohlásit správci poplatku nejpozději do 15 dnů od vzniku, změny nebo zániku poplatkové povinnosti.


V případě nejasnosti volejte na telefonní číslo 558 637 911 nebo pište na e-mail: svrckova@krmelin.cz.


Přihláška k poplatku ze psa -   (formát DOC)  (formát PDF)

Poplatek ze psů – odhlášení -  (formát DOCX)   (formát PDF)
aktualizován 20.3.2020