Navigace

Obsah


Sběr velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu
od obyvatel obce v roce 2023


Níže uvádíme celoroční termíny odvozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Věci, které vám již dosloužily, můžete odložit do přistavených kontejnerů v těchto termínech a místech:

  • svoz a zneškodnění objemového odpadu

sobota 18.03.2023 v ranních hodinách, odvoz kontejnerů po 12 hodině

sobota 17.06.2023 v ranních hodinách, odvoz kontejnerů po 12 hodině

sobota 14.10.2023 v ranních hodinách, odvoz kontejnerů po 12 hodině
 

Rozmístění kontejnerů:

1/ ulice Stará cesta – u kontejnerů na tříděný odpad

2/ plocha vedle prodejny Potraviny Hruška – před Sportovní halou v centru obce

3/ ulice Na Brodě – před budovou Českého svazu chovatelů ul. Brušperská čp. 106

4/ ulice Záhumenní – u napojení na ulici Paskovskou

5/ křižovatka ulic Školní, Světlovská a Za Křížem

6/ parkoviště u silnice č. I/58 naproti WB bistra (bývalý hostinec Na Světlově)

7/ ulice Hajní – před bytovými domy
 

  • přistavení mobilní sběrny na nebezpečné odpady

pátek   17.03.2023 od 12 do 17 hodin na plochu vedle Hasičského domu

sobota 18.03.2023 od 08 do 12 hodin na parkoviště u silnice I/58 naproti

pátek   13.10.2023 od 12 do 17 hodin na plochu vedle Hasičského domu

sobota 14.10.2023 od 08 do 12 hodin na parkoviště u silnice I/58