Navigace

Obsah


Informace k poplatku za směsný komunální odpad od ledna 2023


Vážení spoluobčané,

v souladu s novým zákonem o odpadech zavedla obec od ledna 2022 místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci dle kapacity soustřeďovacích prostředků – tj. nádob, které máte přistaveny u svých domů (nádoby 80 litrů nebo 120 litrů). Obecně závazná vyhláška č. 1/2022, kterou se zrušují předchozí poplatky za komunální odpad:

Obecně závazná vyhláška obce Krmelín č. 1/2022 - ke stažení

Nový systém je podobný tomu, který máme nastavený již několik let, vyjma splatnosti poplatku. Jelikož poplatek bude vypočítán dle skutečně objednané kapacity popelových nádob, je splatnost poplatku zvolena na dvě části zpětně:

- za období od 01.01.2023 do 31.05.2023 - splatnost ke dni 15.06.2023,

- za období 01.06.2023 až 31.12.2023 – splatnost ke dni 15.01.2024.

V souvislosti s jeho zavedením je však nutno obecnímu úřadu údaje plátců poplatku nově ohlásit:

Formulář - Ohlášení k místnímu poplatku (PDF)   (WORD)


Svoz odpadu bude probíhat jako doposud. Čtrnáctidenní svoz v pátek v sudém kalendářním týdnu v části obce Krmelín (od Oprechtic až po silnici I. třídy I/58): ulice Benátská, Bělská, Boční, Brušperská, Fojtská, Hraniční, Kolmá, Konečná, Kostelní, Krátká, Lípová, Lomená, Luční, Lyskova, Místní, Na Brodě, Na Cigánce, Na Mečník, Na Nový svět, Na Rybníčku, Na Skalce, Na Svahu, Na Zátiší, Nad Hvozdem, Nová, Paskovská, Polní, Rovná, Spojná, Starodvorská, Stará cesta, Staroveská, Světlovská, Školní, U Paleska, V Březince, Včelařská, Vodárenská, V Zahradách, Zahradnická, Záhumenní, Za Křížem, Zdravotní

Harmonogram svozu odpadu - část Krmelín - ke stažení

Harmonogram svozu odpadu - spodní část Krmelín

Výše poplatků pro rok 2023 - spodní část Krmelín:

Tabulka s výpočty - spodní část Krmelín ve formátu PDF - ke stažení

Tabulka s výpočty - spodní část Krmelín
Výpočet poplatku - spodní část Krmelín, tabulka v EXCEL - ke stažení

 

Čtrnáctidenní svoz v pátek v lichém kalendářním týdnu v části obce Světlov (od silnice I.třídy I/58 po konec obce směr Proskovice): ulice Hajní, Květná, Okrajní, Plk. Vávry, Proskovická, Příčná, Řadová, Slunná, U Černého lesa, U Kapličky, U Pískovny, Vilová, Výstavní

Harmonogram svozu odpadu - část Světlov - ke stažení

Harmonogram svozu odpadu - část Světlov

Výše poplatků pro rok 2023 - část Světlov:

Tabulku s výpočty - část Světlov ve formátu PDF - ke stažení

Tabulku s výpočty - část Světlov ve formátu JPG
Výpočet poplatku část Světlov tabulka v EXCEL - ke stažení