Navigace

Obsah


Informace k poplatku za směsný komunální odpad od ledna 2022

Vážení spoluobčané,

v souladu s novým zákonem o odpadech zavedla obec od ledna 2022 místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci dle kapacity soustřeďovacích prostředků – tj. nádob, které máte přistaveny u svých domů (nádoby 80 litrů nebo 120 litrů). Obecně závazná vyhláška č. 4/2021, kterou se zrušují předchozí poplatky za komunální odpad:

Obecně závazná vyhláška obce Krmelín č. 4/2021 - ke stažení

Nový systém je podobný tomu, který máme nastavený již několik let, vyjma splatnosti poplatku. Jelikož poplatek bude vypočítán dle skutečně objednané kapacity popelových nádob, je splatnost poplatku zvolena na dvě části zpětně:

- za období od 01.01.2022 do 31.05.2022 - splatnost ke dni 15.06.2022,

- za období 01.06.2022 až 31.12.2022 – splatnost ke dni 15.01.2023.

V souvislosti s jeho zavedením je však nutno obecnímu úřadu údaje plátců poplatku nově ohlásit:

Formulář - Ohlášení k místnímu poplatku (PDF)   (WORD)

S přechodem na nový systém žádáme všechny, aby nehradili poplatky za svoz odpadu dříve, než obdrží podklady k platbě.


Svoz odpadu bude probíhat jako doposud. Čtrnáctidenní svoz v pátek v sudém kalendářním týdnu v části obce Krmelín (od Oprechtic až po silnici I. třídy I/58): ulice Benátská, Bělská, Boční, Brušperská, Fojtská, Hraniční, Kolmá, Konečná, Kostelní, Krátká, Lípová, Lomená, Luční, Lyskova, Místní, Na Brodě, Na Cigánce, Na Mečník, Na Nový svět, Na Rybníčku, Na Skalce, Na Svahu, Na Zátiší, Nad Hvozdem, Nová, Paskovská, Polní, Rovná, Spojná, Starodvorská, Stará cesta, Staroveská, Světlovská, Školní, U Paleska, V Březince, Včelařská, Vodárenská, V Zahradách, Zahradnická, Záhumenní, Za Křížem, Zdravotní

Harmonogram svozu odpadu - část Krmelín - ke stažení

Harmonogram svozu odpadu část Krmelín
Výše poplatků pro rok 2022 - část Krmelín:

Tabulka s výpočty - část Krmelín ve formátu PDF - ke stažení

Tabulka s výpočty část Krmelín ve formátu JPG
Výpočet poplatku - část Krmelín, tabulka v EXCEL - ke stažení


Čtrnáctidenní svoz v pátek v lichém kalendářním týdnu v části obce Světlov (od silnice I.třídy I/58 po konec obce směr Proskovice): ulice Hajní, Květná, Okrajní, Plk. Vávry, Proskovická, Příčná, Řadová, Slunná, U Černého lesa, U Kapličky, U Pískovny, Vilová, Výstavní

Harmonogram svozu odpadu - část Světlov - ke stažení

Harmonogram svozu odpadu - část Světlov
Výše poplatků pro rok 2022 - část Světlov:

Tabulku s výpočty - část Světlov ve formátu PDF - ke stažení

Tabulku s výpočty - část Světlov ve formátu JPG
Výpočet poplatku část Světlov tabulka v EXCEL - ke stažení

Aby se i nám poplatek za likvidaci odpadu neúměrně nezvyšoval, je zapotřebí důsledně třídit odpad tak, aby ho v naší domovní nádobě bylo co nejméně = aby naše nádoba vážila co nejméně. Obec je připravena reagovat na zvýšené třídění přidáním nádob na separovaný odpad v jednotlivých „hnízdech“, rozšířit kapacitu i otevírací dobu sběrného místa v areálu na ulici Zahradnické.