Navigace

Obsah

Poplatky za komunální odpad v období 10/2018-09/2019

Poplatky za svoz, třídění a zneškodňování komunálních odpadů v období
10/2018-09/2019

poplatky za komunální odpad 10/2018 - 09/2019


S účinností od ledna 2019 je poplatek za směsný komunální odpad
pro období 01.01.2019 – 31.12.2019
splatný v období 01.01.2019 - 15.02.2019
a stanoven ve výši:

 

Objem

nádoby

Četnost svozu

Tarif

Období

Částka Kč/ za období

Roční výše poplatku

  70 l

1 x za měsíc

P1 91

01.01. - 31.12.

828,--

828,--

  70 l

1 x za 14 dní

P1 01

01.01. - 31.12.

1.452,--

1.452,--

  70 l

1 x týdně

P1 11

01.01. - 31.12.

2.472--

2.472--

110 l

1 x měsíčně

P2 91

01.01. - 31.12.

1.080,--

1.080,--

110 l

1 x za 14 dní

P2 01

01.01. - 31.12.

1.776,--

1.776,--

110 l

1 x týdně celoročně

P2 11

01.01. - 31.12.

3.000,--

3.000,--

110 l

1 x za 14 dní zima

P2 07

01.10. – 30.04.

1.120,--

1.120,--

110 l

1 x týdně zima

P2 71

01.10. – 30.04.

1.953,--

1.953,--

110 l

1 x týdně zima

1 x za 14 dní léto

P2 61

01.10. – 30.04.

01.05. – 30.09.

740,--

1750,--

2490,--

240 l

1 x za 14 dní

P3 01

01.01. – 31.12.

2.844,--

2.844,--

240 l

1 x týdně

P3 11

01.01. – 31.12.

5.400,--

5.400,--

kontejner

1 x týdně

K1 11

01.01. – 31.12.

11.724,--

11.724,--

 

Nádobu o objemu 70 l si objednávají občané s menším výskytem odpadů výhradně u domů s ekologickým topením (elektřina, plyn). Do těchto nádob nesmí být odkládány popeloviny. Celková hmotnost nádoby 70 l včetně obalu nesmí přesáhnout 50 kg.

Tarif svozu P2 07 a P2 71 se používá u objektů s vytápěním na tuhá paliva. Nádoba se objednává jako další k celoročnímu tarifu svozu odpadu.

Zimní období je od 01.10. do 30.04., letní svoz od 01.05. do 30.09.

 

Žádáme vlastníky domů, kteří budou požadovat změnu ve velikosti nádoby či četnosti svozu odpadu oproti systému, jež si v minulosti zaregistrovali u obecního úřadu, aby se předem ozvali pracovníkům na níže uvedené kontakty, aby tato změna mohla být následně včas zajištěna u svozové firmy OZO Ostrava s. r. o.:

Hana Plačková, plackova@krmelin.cz, tel. 558 637 911

Ludmila Havránková, havrankova@krmelin.cz, tel. 558 674 046


Registrační formulář 2019 komunální odpad - "Oznamovací povinnost od roku 2019 k registraci k poplatku za komunální odpad (směsný komunální odpad)" - 

(formát DOC)   (formát PDF)


Poplatek je možno uhradit hotově v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách či bezhotovostně:

bankovní spojení:                        Raiffeisen bank

č. účtu/kód banky:                      1681981389/5500

variabilní symbol:                       1337xxx (tj. číslo popisné, např. 1337001)

konstantní symbol:                    3558