Navigace

Obsah

Kanalizace - voda


Oznámení o změně ceny stočného obce Krmelín od 1. 2. 2022

- ke stažení

Na základě usnesení ze 21. Zasedání zastupitelstva obce Krmelín dne 7.12.2021 byla schválena nová cena stočného s účinností od 1. února 2022 takto:

Cena v Kč/m3

- voda odvedená (stočné) 44,29 Kč/m3 (bez DPH) 48,72 Kč/m3 (vč.10% DPH)

Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. únoru 2022.

ing. Yveta Kovalčíková
starostka obce

 

SMVaK - oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2023

- ke staženíSMVaK - oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2022

- ke stažení

 

Kanalizační řád stokové sítě obce Krmelín


kanalizačních stok "A", "B", "C" a "D" a navazujících kanalizačních stok v jejich povodí vybudovaných v rámci stavby, platnost do 31.12.2018 - ke stažení

 

Dodatek kanalizačního řádu stokové sítě obce Krmelín


kanalizačních stok 1, 2, 3 a navazujících kanalizačních stok vybudovaných v rámci stavby „Kanalizace Krmelín – II. etapa“ navazujících na stokovou síť obce Krmelín, vybudovanou v rámci stavby „Kanalizace a ČOV Krmelín“, platnost od 04/2019 -

ke stažení

 

Rozhodnutí o schválení kanalizačního řádu stokové sítě obce Krmelín -
dodatek "Kanalizace Krmelín - II. etapa"

ke stažení