Navigace

Obsah

Formuláře Obecního úřadu Krmelín


Finanční odbor

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Krmelín - formát DOC
aktualizován 15.10.2019

Předtisk - vyúčtování finančního transferu - formát DOC


Poplatky

Přihláška k poplatku ze psa -   formát DOC      formát PDF

Poplatek ze psů – odhlášení -  formát DOCX   formát PDF
aktualizován 20.3.2020


Ohlášení k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci - formát PDF   formát WORD
aktualizován 6.1.2022

Registrační formulář bioodpad - Oznamovací povinnost k registraci k poplatku za komunální odpad (biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu) - formát DOCX   formát PDF
aktualizván 15.3.2021


Přiznání k místnímu poplatku z pobytu v obci Krmelín
- formát DOCX   formát PDF


Ohlášení poskytování, ukončení a změny poplatku z pobytu v obci Krmelín
- formát DOCX   formát PDF
vloženy 17.6.2020


Ohlášení / Změna ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství
- formát DOCX   formát PDF
vloženy 31.8.2020


Ochrana přírody

Žádost o povolení kácení dřevin - formát DOC


Silniční hospodářství

Žádost o povolení zvláštního užívání místních komunikací  

formát DOC   formát PDF

Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti zřízením sjezdu nebo nájezdu (o úpravě takového připojení nebo o jeho zrušení) k  místní komunikaci

formát DOC   formát PDF


Územní plán

Návrh na změny využití ploch na území obce v Územním plánu Krmelín -

formát PDF


Občanské záležitosti

Vítání občánků - souhlas se zveřejněním osobních údajů - formát DOC