Navigace

Obsah


Svoz biologicky rozložitelného odpadu, období 04/2021 – 11/2021

OZO Ostrava s. r. o. započne se svážením biologicky rozložitelného odpadu ze zahrádek (tráva a listí, spadané ovoce) ze speciálních hnědých nádob od dubna 2021. V období do 30. listopadu 2020 bude tento druh odpadu svážen vždy ve čtvrtek v sudém kalendářním týdnu (první svoz dne 08.04.2021). Poslední svoz bioodpadu připadá na 18.11.2021. Po ukončení sezóny je nutné nádoby opět uschovat pro období následujícího roku (případně prostřednictvím obecního úřadu svoz odhlásit, OZO pak nádobu odveze).

Poplatek za biologicky rozložitelný odpad je splatný ke dni 30.04.2021. Všem, kteří jsou v obecním systému již zapojeni, budou dispozice k úhradě poplatku zaslány nejpozději do 10.dubna 2021 (variabilní symbol pro tento druh poplatku, který byl každému plátci vygenerován již v loňském roce, zůstává stejný).

Tarify svozu bioodpadu:
tarif G2 02       objem nádoby 110 l    částka Kč 848,--
tarif G3 01       objem nádoby 240 l    částka Kč 1008,--    
tarif G4 01       objem nádoby 770 l    částka Kč 2304,--

V současné době upřednostňujeme úhradu poplatků bezhotovostně na účet obce, vedený u Raiffeisenbank a. s., číslo účtu: 1681981389/5500. Děkujeme za pochopení.

V případě jakýchkoliv dotazů jsme k dispozici na těchto kontaktech:

krmelin@krmelin.cz,
plackova@krmelin.cz,
Hana Plačková,         
tel.: 605 298 615, 558 674 046

 

Formulář: Oznamovací povinnost k registraci k poplatku za komunální odpad (biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu), aktualizace 15.3.2021

ke stažení v docx      pdf

Harmonogram svozu biopopelnic v obci Krmelín 2021 - po jeho dodání