Navigace

Obsah

 

Zastupitelstvo obce Krmelín

volební období 2022 - 2026

 

Mgr. Kateřina BONITO

zastupitelka obce
kate1977@gmail.com

 
Ing. Ivo BRABEC člen Rady obce, zastupitel obce,
ivo.brabec@seznam.cz

 
Dr.  Ing. Jiří BROŽ MBA předseda finančního výboru,
zastupitel obce,
jiri.broz70@email.cz

 
Mgr. Jakub ČMIEL předseda kontrolního výboru,
zastupitel obce,
kuba.cmiel@seznam.cz,

 
Marek ČMIEL

člen finančního výboru,
zastupitel obce
godencz@gmail.com

Ing. Marek HALADEJ
 
člen kontrolního výboru,
zastupitel obce,
mhaladej@q-tip.cz

 
MUDr. Jozef CHMELO zastupitel obce,
jchmelo@centrum.cz

  
Ing. Tomáš JALŮVKA člen Rady obce,
člen kontrolního výboru,
zastupitel obce,
tjaluvka@gmail.com

  
Ing. Yveta KOVALČÍKOVÁ starostka obce, členka Rady obce,
zastupitelka obce,  
kovalcikova@krmelin.cz

 
Ing. Roman KUNÁT
 
člen Rady obce, zastupitel obce,
kunatr@seznam.cz

 
Ing. Jiří MÁCHA zastupitel obce,
jirka-macha@seznam.cz

 
Petr MÁCHA místostarosta obce, 
člen Rady obce, zastupitel obce,  
masinn@atlas.cz

 
MUDr. Jana PALIČKOVÁ
 
zastupitelka obce,
předsedkyně
komise pro občanské záležitosti
dr.jana.palickova@seznam.cz

 
Jakub SUCHÁNEK

zastupitel obce,
jakub.suchanek@kovopraktik.cz
 

Ing. Jaroslav TYŠER člen kontrolního výboru, 
zastupitel obce,
jaroslav@tyserovi.cz