Navigace

Obsah

Obecní úřad Krmelín

 

ÚŘEDNÍ DNY: PRACOVNÍ DOBA PRO STYK S OBČANY:
 pondělí pondělí 8.00 - 11.00 12.00 - 16.45
 do odvolání zrušeno úterý 8.00 - 11.00 -
 středa   středa 8.00 - 11.00 12.00 - 16.45
 do odvolání zrušeno čtvrtek 8.00 - 11.00 12.00 - 15.00
 pátek pátek zavřeno
 Polední přestávka:   11 - 12  hodin

 

 ADRESA ÚŘADU:    Obecní úřad Krmelín
  ul. Kostelní č. 70
  739 24, Krmelín
 
 TELEFON:
 E-MAIL:
  558 674 046 , 730 134 197
  krmelin@krmelin.cz
 
 DALŠÍ TELEFONY  A E-MAILY : 
 STAROSTKA
 Ing. KOVALČÍKOVÁ Yveta
 kovalcikova@krmelin.cz 558 674 085
  724 135 569
 MÍSTOSTAROSTA
 MÁCHA Petr

 macha@krmelin.cz

 PRACOVNICE OBECNÍHO ÚŘADU
 HAVRÁNKOVÁ Ludmila
 havrankova@krmelin.cz  558 674 046, 730 134 197
 • vedení spisové agendy
 • hlášení poruch veřejného osvětlení a místního rozhlasu
 • redakce krmelínského Zpravodaje  
 • informace o usneseních rady obce, zastupitelstva obce  
 • kopírování občanům  
 • příjem stížností, námětů a připomínek od občanů
 • sociální (příspěvek na péči)
 • hlášení v místním rozhlase  
 • evidence hrobových míst
 • poplatky za hrobová a urnová místa
 PLAČKOVÁ Hana  605 298 615, 558 637 911 
 plackova@krmelin.cz
 • evidence trvalého pobytu občanů
 • přidělování čísel popisných
 • ověřování podpisů a listin obyvatel
 • záležitosti voleb
 • evidence poplatku za komunální odpad
 • hlášení poruch veřejného osvětlení a místního rozhlasu
 • příjem stížností, námětů a připomínek od občanů
 • informace ke stavebním záležitostem
 • silniční správní úřad
 • povolování kácení dřevin rostoucích mimo les
 • evidence slavnostních aktů komise pro občanské záležitosti
 ŠVRČKOVÁ Yvetta
 svrckova@krmelin.cz  558 637 911
 • pokladna
 • evidence poplatků ze psů
 • evidence poplatků za užití veřejného prostranství
 • evidence majetku  
 • fakturace 
 EKONOMICKÝ ÚSEK
 ŠLACHTOVÁ Naděžda
 slachtova@krmelin.cz  558 637 910, 730 134 197
 • rozpočet a vedení účetnictví obce
 • objednávky, fakturace
 PRACOVNÍCI SBĚRNÉHO  DVORA  730 134 134