Navigace

Obsah

Kdo vám poradí a s čím?

  PRACOVNICE OBECNÍHO ÚŘADU
  HAVRÁNKOVÁ Ludmila 558 674 046 
  havrankova@krmelin.cz
 • vedení spisové agendy
 • hlášení poruch veřejného osvětlení a místního rozhlasu
 • redakce krmelínského Zpravodaje  
 • informace o usneseních rady obce, zastupitelstva obce  
 • kopírování občanům  
 • příjem stížností, námětů a připomínek od občanů
 • sociální (příspěvek na péči)
 • hlášení v místním rozhlase  
 • evidence hrobových míst
 • poplatky za hrobová a urnová místa
  PLAČKOVÁ Hana 558 637 911
  plackova@krmelin.cz
 • přihlašování občanů k trvalému pobytu
 • přidělování čísel popisných
 • ověřování podpisů a listin obyvatel
 • příjem místních poplatků (poplatků ze psů, za užití veřejného prostranství, za odvoz komunálního odpadu)
 • evidence odvozu komunálního odpadu
 • hlášení poruch veřejného osvětlení a místního rozhlasu
 • příjem stížností, námětů a připomínek od občanů
 • informace ke stavebním záležitostem
 • povolování kácení dřevin rostoucích mimo les
 • evidence slavnostních aktů komise pro občanské záležitosti
  ŠLACHTOVÁ Naděžda 558 637 910
    slachtova@krmelin.cz
 • rozpočet a vedení účetnictví obce