Navigace

Obsah

Vítání občánků - informace pro zákonné zástupce

Typ: ostatní
podrobnosti k významné tradici v obci Krmelín

 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ


    Vítání občánků je pořádáno pro novorozené děti s trvalým pobytem na území obce Krmelín. Je pořádáno 2x  ročně. Rodiče dítěte jsou písemně zváni k účasti. V případě nevyhovujícího termínu vítání občánků je možné po dohodě termín přesunout a to osobně, písemně, nebo telefonicky (tel. 558 637 911, 558 674 046)

    V této věci jsou oprávněni jednat (podat žádost apod.) zákonní zástupci dítěte. Na vítání občánků jsou dítě a jeho zákonní zástupci pozváni na základě vyplněného souhlasu dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen souhlas), který zákonní zástupci mohou získat na obecním úřadě Krmelín, na webových stránkách www.krmelin.cz nebo zde.
   
    Vyplněný souhlas odevzdejte či zašlete na obecní úřad Krmelín. Bez souhlasu nelze nakládat s osobními údaji. Jakmile pomine účel, budou nashromážděné zpracované údaje, týkající se akce vítání občánků, skartovány.

 


Vytvořeno: 4. 2. 2015
Poslední aktualizace: 8. 11. 2018 14:20
Autor: Správce Webu