Navigace

Obsah

Dotazník občanům obce Krmelín

Typ: ostatní
dotazník OÚ Krmelín

Dotazník občanům obce Krmelínke stažení


Vážení spoluobčané,

obec Krmelín v současné době zpracovává Program rozvoje obce na období 2019–2029, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky.

Program rozvoje je moderní nástroj řízení rozvoje, který bude obsahovat celkovou koncepci rozvoje obce ve všech důležitých oblastech. Dokončení programu rozvoje plánujeme na rok 2018 a v tomtéž roce bude projednán na veřejném projednání s občany. Program rozvoje bude mimo jiné podkladem pro rozhodování zastupitelstva a řízení chodu obce, změnu dokumentů (vyhlášky, nařízení, územní plán apod.) a přípravu projektů a investičních akcí. Pro přípravu kvalitního programu rozvoje je velmi důležité znát požadavky, názory a potřeby Vás občanů.

Vážení občané, chceme vědět, jaká by měla naše obec být a co pro to všichni můžeme udělat. Obracím se na vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Vaše odpovědi a názory mohou výrazně ovlivnit, jak bude obec vypadat za deset let a co se bude v obci v následujících letech dít. Výsledky průzkumu budou pečlivě vyhodnoceny a poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce. Výsledky dotazníkového šetření budou zveřejněny na webových stránkách. Předem Vám děkujeme za vyplnění otevřených otázek, které nám upřesňují Vaše potřeby a požadavky.
Dotazník je anonymní. Je určen všem občanům obce Krmelín starším 15 let. Lze jej vyplnit buď v papírové podobě anebo v elektronické podobě. Dotazník byl předán v jednom výtisku do Vašeho bydliště. Jedna osoba může vyplnit pouze jeden dotazník. Pro další členy domácnosti jsou výtisky dotazníku připraveny k vyzvednutí také na poště, v mateřské škole, v základní škole, v obecní knihovně a na obecním úřadě v Krmelíně. Online lze dotazník vyplnit na úvodní straně webových stránek obce www.krmelin.cz (odkaz online). Vyplnění dotazníku nezabere více než 30 minut času. Jakékoli dotazy ohledně dotazníkového šetření můžete směřovat na podatelnu Obecního úřadu Krmelín.

Vyplněné (papírové) dotazníky odevzdávejte nejpozději do 01. 07. 2018 do 12:00 hodin. Dotazníky můžete odevzdat na podatelně Obecního úřadu Krmelín. Online dotazník je také možné vyplnit nejpozději do 01. 07. 2018 do 24:00 hodin.

Děkuji za spolupráci a projevený zájem o dění v naší obci a rovněž za čas strávený vyplněním tohoto dotazníku.

Yveta Kovalčíková
starostka obce

 


Vytvořeno: 14. 6. 2018
Poslední aktualizace: 8. 11. 2018 05:33
Autor: Správce Webu