Obsah

povinne_info

   
Název knihovny: Obecní knihovna Krmelín, obce
  organizační složka
   
Zřizovatel : Obec Krmelín
  ul. Kostelní
  739 24 Krmelín 70
  Tel.: 558 640 830
  E-mail: knihovna.krmelin@seznam.cz
   
Evidenční číslo : 4608 / 2002
   
I.č. : 00296848
   
Zaměstnanci: Marie Vašicová - vedoucí knihovny
  Kateřina Zapletalová - knihovnice
   
Pověřená knihovna: Město Brušperk - Městská knihovna
   
   
Datum aktualizace: 05.01.2015