Navigace

Obsah

Knihovní řád

CENÍK  SLUŽEB :

   

Registrační poplatky :      pololetně  :              ročně :

Dospělí  ……………….....………...............……………70,- Kč

Děti do 14 let  ………….……................……………....50,- Kč

Ztráta knihy :  tržní cena knihy.

Ztráta časopisu : cena časopisu + 10 Kč penalizační popl.

Poškození knihy, časopisu : podle stupně poškození do výše ceny knihy nebo časopisu. 

Knihy můžete mít vypůjčené zdarma 4 týdny.

Upomínky za nedodržení výpůjční lhůty :

I. upomínka po 5 týdnech  ………..............……..20,- Kč

II. upomínka po 7 týdnech ………...............…….30,- Kč

III. upomínka po 9 týdnech ….……...............…..40,- Kč

Na překročení výpůjční lhůty nemusí knihovna uživatele písemně upozorňovat. Vybírání poplatků začíná dnem, jenž následuje po uplynutí výpůjční lhůty. 

Ztráta členského průkazu : ….............. .........…5,- Kč


Meziknihovní výpůjční služba : ...................... 5,- Kč


V Krmelíně dne 1. ledna 2011