Kontakty na obec

Kontakty na obec

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK
Obecní úřad Krmelín

 

ÚŘEDNÍ DNY: PRACOVNÍ DOBA PRO STYK S OBČANY:
 pondělí pondělí 8.00 - 11.00 12.00 - 16.45
  úterý 8.00 - 11.00 -
 středa   středa 8.00 - 11.00 12.00 - 16.45
  čtvrtek 8.00 - 11.00 12.00 - 15.00
 pátek pátek zavřeno
 Polední přestávka:   11 - 12  hodin

 

 ADRESA ÚŘADU:    Obecní úřad Krmelín
  ul. Kostelní č. 70
  739 24, Krmelín
 
 TELEFON,  FAX:
 E-MAIL:
  558 674 046 
  krmelin@krmelin.cz
 
 DALŠÍ TELEFONY  A E-MAILY : 
 PRACOVNICE OBECNÍHO ÚŘADU
 PLAČKOVÁ Hana  558 637 911 
 plackova@krmelin.cz
 • přihlašování občanů k trvalému pobytu
 • přidělování čísel popisných
 • ověřování podpisů a listin obyvatel
 • příjem místních poplatků (poplatků ze psů, za užití veřejného prostranství, za odvoz komunálního odpadu)
 • evidence odvozu komunálního odpadu
 • hlášení poruch veřejného osvětlení a místního rozhlasu
 • příjem stížností, námětů a připomínek od občanů
 • informace ke stavebním záležitostem
 • povolování kácení dřevin rostoucích mimo les
 • evidence slavnostních aktů komise pro občanské záležitosti
 HAVRÁNKOVÁ Ludmila
 havrankova@krmelin.cz  558 674 046
 • vedení spisové agendy
 • hlášení poruch veřejného osvětlení a místního rozhlasu
 • redakce krmelínského Zpravodaje  
 • informace o usneseních rady obce, zastupitelstva obce  
 • kopírování občanům  
 • příjem stížností, námětů a připomínek od občanů
 • sociální (příspěvek na péči)
 • hlášení v místním rozhlase  
 • evidence hrobových míst
 • poplatky za hrobová a urnová místa
 EKONOMICKÝ ÚSEK  
 ŠLACHTOVÁ Naděžda
 slachtova@krmelin.cz  558 637 910
 • rozpočet a vedení účetnictví obce
 STAROSTKA
 Ing. KOVALČÍKOVÁ Yveta
 kovalcikova@krmelin.cz 558 674 085
  724 135 569
 MÍSTOSTAROSTA
 MÁCHA Petr
 macha@krmelin.cz
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK