Navigace

Obsah

Základní data o obci
 

Název obce: Krmelín
Kód obce ČSÚ:
 

598348

Sídlo pověřeného úřadu: Magistrát města Frýdek-Místek,
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek,
tel.: 558 609 111,
E-mail: podatelna@frydekmistek.cz
 
Sídlo stavebního úřadu: Městský úřad Brušperk, stavební úřad,
K Náměstí 22, 739 44 Brušperk,
tel.: 558 666 443,
E-mail: cermakova@brusperk-mesto.cz
 
Sídlo finančního úřadu: Finanční úřad Frýdek-Místek,
Na Poříčí 3208, 738 01 Frýdek-Místek,
tel.: 558 605 111,
E-mail: podatelna@frm.os.ds.mfcr.cz
 
Sídlo matričního úřadu: Městský úřad Brušperk, matrika,
K Náměstí 22, 739 44 Brušperk,
tel.: 558 666 232, 
E-mail: hankusova@brusperk-město.cz
 
Sídlo úřadu práce: Úřad práce Frýdek-Místek,
Na Poříčí 3510, 738 01 Frýdek-Místek,
tel.: 558 412 111,
E-mail: posta@fm.mpsv.cz
 
Sídlo okresního živnostenského úřadu: Živnostenský úřad Frýdek-Místek,
Radniční 1148 738 01 Frýdek-Místek,
tel.: 558 609 190,
E-mail: zivnost@frydekmistek.cz
 
Sídlo Ministerstva zemědělství -
Agentury pro zemědělství a venkov
Ministerstvo zemědělství-Agentura pro zemědělství a venkov,
pobočka. Frýdek-Místek, 4. května 217
738 01 Frýdek-Místek,
tel.: 558 442 511,
E-mail: frydekmistek.azv@mze.cz
 
Sídlo správy sociálního zabezpečení: Česká správa sociálního zabezpečení,
pobočka Frýdek-Místek, Palackého 115,
738 01 Frýdek-Místek,
tel. 558 604 700,
E-mail: posta.fm@cssz.cz
 
Sídlo katastrálního úřadu: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj - Katastrální pracoviště Frýdek-Místek,
tř. T.G.Masaryka 453,
738 01 Frýdek-Místek,
tel.: 558 622 376,
E-mail: kp.fmistek@cuzk.cz
 
Sídlo zeměměřičského katastrálního inspektorátu: Zeměměřický a katastrální inspektorát v Opavě,
Praskova 194/11, 746 01 Opava,
tel.: 553 698 111,
E-mail: zki.opava@cuzk.cz
 
Sídlo České obchodní inspekce: Česká obchodní inspekce, pobočka Ostrava, Provozní 5492/1,
722 00 Ostrava-Třebovice,
tel.: 596 964 675,
E-mail: ov_coi@coi.cz
 
Sídlo Českého báňského úřadu: Český báňský úřad Ostrava,
Veleslavínova 1598/18 P.O.Box 103,
728 03 Ostrava-Moravská Ostrava,
tel.: 596 100 200,
E-mail: podatelna@obu-ostrava.cz
 
Sídlo Českého telekomunikačního úřadu: Český telekomunikační úřad Ostrava,
Sokolská tř. 2800/99,
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava,
tel.: 595 693 551,
E-mail: podatelna@ctu.cz
 
Sídlo Státního úřadu pro jadernou bezpečnost: Státní úřad pro jadernou bezpečnost Ostrava, Syllabova 1198/21, 703 00 Ostrava-Vítkovice,
tel.: 596 782 935,
E-mail: podatelna@sujb.cz
 
Seznam částí obce: Ulice s č.p. v obci - odkaz na web MV
 
Katastrální území: Krmelín
 
Členství v institucích: Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice,
K Náměstí 22, 739 44 Brušperk,
tel.: 558 668 119,
E-mail: oustaraves@stara-ves.cz
 
  Sdružení Region Beskydy,
náměstí Svobody 6,
738 01 Frýdek-Místek,
tel.: 739 203 934,
E-mail: info@regionbeskydy.cz
 
Instituce v obci: Obecní úřad Krmelín,
ul. Kostelní, 739 24 Krmelín 70,
tel.: 558 674 046, 558 674 085,
E-mail: krmelin@krmelin.cz
 
  Česká pošta, s.p., pobočka Krmelín,
ul. Kostelní, 739 24 Krmelín 70,
tel.: 558 674 063,
E-mail: info@cpost.cz
 

  

Zeměpisné zařazení: Obec se rozkládá na severovýchodě okresu Frýdek-Místek a  hraničí s ostravskou aglomerací. Terénem se řadí do podbeskydské pahorkatiny.
 
Nadmořská výška:  Maximálně 328 metrů - Krmelínský kopec,
průměrná 247 m
 
Katastrální výměra:  503 hektarů - dle výměry je Krmelín zařazen do skupiny malých obcí.
Obec má tvar trojúhelníku.
 
Počet obyvatel: 2311 k 1.1.2017
muži: 1127 z toho 958 starší 15ti let
ženy: 1184 z toho 1000 starší 15 let
cizí státní příslušníci 15, z toho 9 s travalým pobytem, 6 s pobytem přchodným
Celkem 2320 trvale přihlášených obyvatel
 
 
Souřadnice WGS-84: severní šířka     49° 43´ 52.68¨
  východní délka  18° 14´ 1.56¨
   
Datum aktualizace: 1.1.2016