Navigace

Obsah

Historie obce

                                                                                                                                                      
     První písemná zmínka o existenci Krmelína pochází z 9. ledna 1447. Jedná se vlastně o dva různé zápisy v lenní knize biskupství olomouckého. Z jejích obsahu plyne, že blíže neznámá Anežka, dcera krmelínského mana Podika, zesnulá krátce před rokem 1447, byla manželkou Arkleba, řečeného Klepaře z Medařic (v originále Arkleb dictus Kleparz de Medarzycz, Arkleb de Kleparzow alias de Medarzicz). Po její smrti se vdovec vzdává jejího práva na ves Krmelín se dvorem ve prospěch Mikuláše z Wolfenberka z Paskova. Dne 9. ledna 1447 rozhodl biskup Pavel z Miličína (1434 – 1450 ), že uprázdněné léno připadne jmenovanému Mikulášovi. Tímto datem a zároveň i první písemnou zmínkou končí kratičké dějiny samotného léna, jehož další osudy byly pak již trvale spojeny s dějinami Paskova.

     Název obce může svádět k různému laickému výkladu. Vznikl však zcela prostě od osobního jména Krmela pomocí přivlastňovací přípony-ín.
 

Důležité milníky obce

1447
 První písemná zmínka o existenci Krmelína pochází z 9. ledna 1447.
 
1849

Obec Krmelín byla sloučena s osadami Světlov a Starý dvůr v jednu politickou obec, přičemž si zmíněné osady i nadále ponechaly své názvy.

 
1866
V tomto roce táhli od Moravské Ostravy Světlovem
směrem k Novému Jičínu Prusové.
 
1880
Obec postihlo několik požárů. Vyhořela také budova bývalého fojtství, v niž požár zničil mnoho písemností, uložených na půdě stavení.
 
1883
Koncem února tohoto roku se do obce přistěhoval nový učitel Alois Šulc, s jeho osobou bylo na řadu dalších let spjato mnohé kulturní a osvětové dění v obci.
 
1884
V tomto roce byla postavená nová školní budova, která měla již dvě učebny, byt pro nadučitele, byt pro mladšího učitele, kabinet a místnost, která sloužila jako obecní kancelář.
 
1893
Na podzim tohoto roku se z iniciativy nadučitele Šulce ustavil první místní
spolek
, a to Krejcarový spolek ke zvelebení národní školy v Krmelíně.
 
1895
1. října založil šestnáctiletý tulák v jedné z místních stodol oheň. Požár
se velmi rychle šířil. Bylo zničeno 10 obytných stavení a 11 stodol.
 
1896
Byl založen v obci Sbor dobrovolných hasičů.
 
1900
Během první poloviny roku dostavěla obec novou kapli. Slavnostně ji
1. července vysvětil farář Fabián Gregárek ze Staré Bělé. Kaple byla zasvěcena sv. Janu a sv. Pavlu.
 
1905
Místní učitel Eduard Klega založil čtenářský spolek Havlíček.
 
1908
Děti z místní školy vysázely v dubnu kolem nové kaple lípy.
 
1911
Byly dokončený práce na novém obecním hřbitově.
 
10. prosince byl založen první tělovýchovný spolek v obci –
Tělovýchovná jednota Sokol.
 
1914
28. 7. vypukla I. svět. válka, která postupně odvedla z obce přes 150 mužů
 
1918

V tomto roce došlo k velké události, 28. října byla vyhlášená Československá
republika a 11. listopadu skončila I. světová válka.

 
1923
Sloučení obce Krmelína s osadami Starý dvůr a Světlov v jednu obec,
nesoucí jméno Krmelín.
 
1930
V létě byla slavnostně otevřená nová školní budova,
která nesla název T. G. Masaryka.
 
1933

19. března byla slavnostně otevřena knihovna.

 
1935
V srpnu byl zaveden do obce telefon.
 
1937
Jednou z nejvýznamnějších událostí tohoto roku byla bezesporu
elektrifikace Krmelína.
 
1938
Vyskytla se v obci slintavka a kulhavka.
 
1939
15. března okupace a vytvoření Protektorátu Čech a Moravy.
 
Na podzim tohoto roku opustil protektorát náš občan Alois Vávra, který
se začlenil do řad československých letců ve Velké Británii.
Dne 18. listopadu 1943 se jeho letoun nevrátil z operačního letu.
 
1945
2. května byl od německých okupantů
osvobozen Krmelín Rudou armádou.
 
Rudoarmějců padlo při osvobozování obce 27.
Za celou dobu okupace zahynulo 18 krmelínských občanů
mnoho jiných bylo vězněno.
 
1947

Tohoto roku byl úředně prohlášen za mrtvého kapitán Alois Vávra, letec RAF (britského vojenského letectva). 

 
1949
Na jaře bylo ustanovené Jednotné zemědělské družstvo.
Soukromé obchody byly zestátněny a zavřeny.
 
1951
Byla zařízena celodenní školka.
 
1954

Konečně byla zřízena poradna pro matky a kojence,
zatím v domku p. Karly Lissové na Světlově.

 
1958
Byla dokončená přestavba školní budovy, která byla rozšířena o nové
místnosti, kuchyň a jídelnu, kde se vařilo pro děti se ZŠ a MŠ.
 
1960
Ke Krmelínu byla připojena část obce Stará Bělá – nazvána Cigánka.
Územně byla obec začleněna zpět do okresu Frýdek – Místek.
 
1961

Požární sbor obdržel nový vůz Tatra 805.

 
1. května bylo otevřeno kino se 160 místy.
 
1962
Po 15 letech žádostí byla zřízena v obci pošta v budově MNV.
 
1965
Na místě bývalého hostince č. 77 byl vybudován nový kulturní dům.
 
1966

Byla započatá stavba vodojemu na krmelínském kopci pro Ostravu.

 
1972

Rok 1972 byl rokem XX. Letních olympijských her v Mnichově.
Vítězslav Mácha, krmelínský rodák a občan, získal zlatou olympijskou
medaili v klasickém zápase ve váhové kategorii do 74 kg.

 
1973

Během roku byla rozšířená mateřská škola o místnost po poštovním úřadě, který byl přestěhován do domu č. 67 na křižovatce místo prodejny potravin.
Místní knihovnu vedl Josef Menšík ml., po svém otci.

 
1974
Z mistrovství světa v řeckořímském zápase, které se konalo v Katovicích, přivezl olympijský vítěz Vítězslav Mácha zlatou medaili.
 
1976
O znovuproslavení naší obce se zasloužil náš občan a rodák pan Vítězslav Mácha, který na XXI. olympijských hrách v Montrealu
v Kanadě vybojoval stříbrnou medaili v řeckořímském zápase.
Jako památku obdržel každý medailista sazenici kanadského javoru. Stromek byl zasazen před vchodem do základní školy.
 
1977
Kolem cesty na Krmelínský kopec bylo vysázeno 45 lip a umístěny dva žulové kvádry s pamětními deskami obětem odboje ve II. světové válce.
 
1978
Kanceláře MNV byly přestěhovány do budovy požární zbrojnice.
Bývalé kanceláře  MNV byly upraveny na další místnosti mateřské školy.
 
1979
V tomto roce byla dokončena lékařská stanice. Byla přestavěna z budovy č. 214. V přízemí od potoka byla zachována prádelna a sběrna mléka.
Ve zvýšeném přízemí byly vybudovány ordinace pro lékaře, čekárny, sociální
zařízení.
 
1983

Byla zprovozněna nová Hala TJ Sokol. S jejím vybudováním se začalo v roce 1979, kdy byla zbourána stará sokolovna.

 
1984
Zahájena přístavba kuchyně a jídelny v základní škole současně s nadstavbou, která bude sloužit účelům základní školy.
 
1989

1. září byla otevřena nová budova mateřské školy.

 
1990
Od 17.12 1990 škola má opět název T. G. Masaryka.
 
1991
28. září byl v Krmelíně znovu založen Junák.
 
1994
Vzhledem ke ztrátovému provozu ustala činnost místního kina v kulturním domě.
 

Symboly obce

Znak obce


znakPopis znaku

Štít  je  rozdělen  krokvovým  řezem  stříbrně a zeleně, v horním rohu tři červené šestihroté hvězdy (2 + 1), v pravém horním  rohu je  zelená palmová  ratolest  překřížená  šikmo červeným mečem.V horní části dolní poloviny štítu je stříbrný terč se dvěma modrými  břevny.

                            
Symbolika znaku

Krokvové dělení štítu představuje charakteristický Krmelínský kopec, zvedající se   nad obcí (328 m vysoký). Stříbrný kruhový terč s vlnitými pruhy symbolizuje ve vrcholu kopce umístěný zásobník vody pro Ostravu a blízké okolí,do kterého je přiváděna vody z údolních přehrad.

Tři hvězdy v levém horním rohu vyjadřují spojení tří osad, Světlova, Starého dvora a Krmelína, v jeden celek. Palmová ratolest zkřížená s mečem jsou symboly bratří - mučedníků sv. Jana  a Pavla, kterým je zasvěcen místní kostel.


Prapor obce

Popis praporu prapor

Bílý list se  zeleným, klínem  sahajícím od žerdi do poloviny vlajícího lemu.

Symbolika praporu
Zjednodušeně představuje Krmelínský kopec, podobně
jako ve znaku obce.
 

Znak ke stažení (gif)    

Znak ke stažení sbalený v zip (formát cdr)


Prapor ke stažení (gif) 

Prapor ke stažení sbalený v zip (formát cdr)