Navigace

Obsah


Kotlíkové dotace a půjčky v obci Krmelín


Aktualizace k 29.11.2021 - Dotace

Dotační program Kotlíková dotace v obci Krmelín III., prodloužený do 30.11.2022

- ke stažení

Žádost o poskytnutí kotlíkové dotace z rozpočtu obce Krmelín, prodloužená do 30.11.2022

- ke stažení


Aktualizace k 22.12.2021 - návratné finanční výpomoci

Program obce Krmelín pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva

- ke stažení

Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci - ke stažení (docx)  (pdf)