Navigace

Obsah

Kanalizace Krmelín - II. etapa

Kanalizace Krmelín - II. etapa

zveřejněno 19.11.2018

Katastrální situační výkresy :

Lokalita na Brodě - ke stažení

Lokalita Světlov - ke stažení

Lokalita Zahradnická - ke stažení

                                                       

Kontaktní osoby k dotazům
ohledně stavby "kanalizace a ČOV"

 

                               Ing. Jiří Černík: tel. 731 167 554, 737 214 172
                                                            e-mail: cernik44@seznam.cz


                    Ing. Bohuslav Schneider: tel. 734 722 302, 722 300 633                                                                                     e-mail: b.schneider@seznam.cz
 

Materiály k zahájené investiční akci
kanalizace a ČOV


Smlouva o dílo investiční akce Kanalizace a ČOV Krmelín (ke stažení)

Harmonogram stavby Kanalizace a ČOV Krmelín - termínový

Harmonogram prací na stravbě Kanalizace a ČOV Krmelín - tabulkový


 

Aktualizace ke dni 1.9.2014, materiály jsou staršího data

Schémata tras stok a přípojek
při stavbě kanalizace a ČOV

 
V obci Krmelín nyní probíhá investice - kanalizace a ČOV. Níže uvádíme ke stažení trasy hlavních kanalizačních stok a trasy přípojek, jak jsou v současné době zakresleny v mapách, které připravuje fa IGEA s.r.o.
 
Poznámka projekční firmy.
Některé přípojky nejsou zakresleny z důvodu toho, že vlastník připojovaného domu nebo vlastník sousední parcely, přes kterou vede přípojka, nedal souhlas, případně, že vlastník připojovaného domu nedodal informace o vývodech domovní kanalizace.