Navigace

Obsah

Informace z Charity Ostrava a akce na únor a březen 2023

Typ: ostatní
Poděkování za Tříkrálovou sbírku, dny otevřených dveří charity a její služby m.j. pro lidi bez domova, podpůrné skupiny pro pečující, poradna

Děkujeme za Tříkrálovou sbírku.
Opět velmi pomůže na Ostravsku.

Tříkrálová sbírka 2023 pomůže lidem v nouzi díky štědrosti Ostravanů, obyvatel obcí a měst v okolí a zapojení 390 tříkrálových skupinek dobrovolných koledníků více než v předchozích letech. Shromáždila se částka 2 821 713,- Kč, která pomůže pokrýt nejen místní charitativní projekty, ale i regionální projekty a zahraniční humanitární pomoc pořadatele sbírky Charity Česká republika. Tříkrálová sbírka 2023 Charitě Ostrava pomůže např. rozšířit kapacitu v domově pro seniory, zajistit bezbariérový přístup do nízkoprahového zařízení pro ohrožené děti a mládež. Z výtěžku dofinancujeme rovněž provoz Mobilního hospice sv. Kryštofa, Šatníku Charity Ostrava atd. Charitě sv. Alexandra umožní sbírka plynofikaci a rekonstrukci kotelny hlavní budovy s vybavením chráněných dílen. Přesné využití prostředků Tříkrálové sbírky 2023 je publikováno na webu: https://ostrava.caritas.cz/podporte-nas/dobrovolnictvi/trikralova-sbirka/trikralova-sbirka-2023/. Čáska vykoledovaná v městském obvodu, městě, obci: viz. příloha - TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023_výsledky.pdf (503.53 kB)

Děkujeme za podporu a přízeň dárcům, dobrovolníkům a všem dalším lidem, kteří se letos do Tříkrálové sbírky zapojili.

+ tisková zpráva: tz_03-02-23_Děkujeme za Tříkrálovou sbírku. Opět velmi pomůže na Ostravsku.pdf (616.55 kB)

+ výsledky za městské obvody, obce: TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023_výsledky.pdf (503.53 kB)

+ foto: Tříkrálová sbírka 2023.jpg  

Chaita_Ostrava_02_23_Tříkrálová sbírka

+ banner: Tříkrálová sbírka 2023_poděkování.jpg

Charita_Ostrava_02_23_Tříkrálová sbírka 2023_poděkování.jpg

Charita Ostrava zve na Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří se ve všech sociálních a zdravotních službách poskytovaných Charitou Ostrava uskuteční u příležitosti 32. výročí vzniku organizace 15. - 16. 2. 2023 v době 9-17 h. Zájemci mohou získat informace o poskytovaných službách, budou mít možnost seznámení s prostředím a personálem v charitních domech. Srdečně zveme odbornou i laickou veřejnost a těšíme se na Vaši návštěvu!

web: https://ostrava.caritas.cz/akce/dny-otevrenych-dveri-v-charite-ostrava-15-16-2-2023/

leták: Charita_Ostrava_02_23_Dod_Charita_Ostrava_2023.pdf (709.39 kB)

Služby Charity Ostrava pro lidi bez domova

Charita Ostrava poskytuje terénní programy, denní centrum, noclehárnu, azylové domy a sociální rehabilitaci ve startovacích bytech pro lidi bez domova celoročně. V chladných obdobích zimy  kapacitu služeb dle potřeby navyšujeme, ve dnech s teplotami pod 0 st. bude dle potřeby fungovat bezplatné nízkoprahové zimní noční centrum – tzv. krizová noclehárna. Tento bezplatný nocleh pro ženy a muže bez přístřeší bude možný v Charitním domě sv. Benedikta Labre, Lidická 773/54 v Ostravě-Vítkovicích. Služby Charity Ostrava pro lidi bez domova jsou poskytovány celoročně s finanční podporou Statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje, státního rozpočtu ČR, Evropské unie a mnoha dalších donátorů.

Přehled poskytovaných sociálních služeb Charity Ostrava pro lidi bez domova: https://ostrava.caritas.cz/komu-pomahame/lide-bez-domova/

Darovat NOC POD STŘECHOU pomůže lidem v nouzi

Chladná zimní období jsou velkým rizikem pro lidi bez přístřeší. Na využití sociálních služeb jim často schází prostředky. Darovat NOC POD STŘECHOU je možnost, jak pomoci se zajištěním bezplatného pobytu v noclehárně Charitního domu sv. Františka v Ostravě-Vítkovicích. Finanční podpora 50 Kč do této dárcovské výzvy umožní Charitě Ostrava zajistit 1 bezplatný nocleh pro potřebného člověka bez domova v Ostravě. Další informace na webu: https://www.darujme.cz/projekt/1205658 Děkujeme!

Noclehárna v Charitním domě sv. Františka může denně poskytnout nocleh, základní nasycení, pitný režim a možnost využití hygienického zázemí pro 26 mužů bez domova. Zejména v zimním období bývá kapacita služby zcela naplněna lidmi, kteří se dostali do nepříznivé životní situace.

Sociální službu noclehárna poskytuje Charita Ostrava od roku 1994 s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje a dalších donátorů. Noclehárna v Ostravě-Vítkovicích na ul. Sirotčí 683/41 ročně umožní okolo 7 tisíc přenocování. Více o službě na webu: https://ostrava.caritas.cz/komu-pomahame/lide-bez-domova/nocleharna-frantisek/

+ leták: Noc pod střechou_dárcovská výzva_A4.pdf (3.75 MB)

Charita Ostrava zve k účasti na Podpůrné skupině pro pečující

Charita Ostrava zve na setkání pečujících osob o lidi s Alzheimerovou chorobou nebo onemocněním jiným typem demence. Smyslem tzv. Podpůrných skupin je pomoc pečujícím osobám každodenně zvládat psychickou i fyzickou náročnost při péči o své nejbližší v domácím prostředí. Při setkávání účastníků skupiny lze sdílet vlastní zkušenosti, nápady i nové podněty, získat odpovědi na otázky vyplývající ze situací každodenní péče. Možnost sdílení bývá pro člověka neocenitelnou podporou, dodává mu potřebnou sílu a odvahu vytrvat v dalším zajišťování domácí péče.

Setkání skupiny v rozsahu 2 h vedou zkušení sociální pracovníci s dlouholetou praxí. Pečující mohou využít možnosti individuálního poradenství s dalšími odborníky - psychiatr, psycholog, fyzioterapeut a právník. Podpůrné skupiny se setkávají jednou měsíčně, další  setkání proběhnou 6. a 7. 3., 3. a 4. 4. 2023, 14-16 h, 16-18 h v jednací místnosti Charity Ostrava, Kořenského 1323/17 v Ostravě-Vítkovicích. Setkání probíhají pravidelně 2x měsíčně. Pro další informace nebo přihlášení k účasti kontaktujte Mgr. Martinu Krhutovou, e-mail: martina.krhutova@ostrava.charita.cz, mobil: 733 676 692. Těšíme se na Vaši účast.

web: zijemesdemenci.cz;

web: https://ostrava.caritas.cz/akce/setkani-podpurne-skupiny-pro-pecujici-o-cloveka-s-demenci-1-6-2023/

leták: Podpůrná skupina A5 1-6_2023.pdf (870.99 kB)

individuální poradenství_A5_1.pdf (255.13 kB)

Poradenství při péči o nemocné v domácím prostředí

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí možnost bezplatné účasti na semináři „Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí“. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami Mobilního hospice sv. Kryštofa se dozvíte, jak zvládnout domácí péči o člověka se sníženou pohyblivostí, částečně nebo plně imobilního člověka a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Termín společného kurzu je 16. 3., 20. 4. 2023, 14-17 h. v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Dle hygienických opatření proběhnou buď společný seminář, nebo individuální konzultace, které je možné dohodnout i v jiných termínech. Naučíte se nemocnému člověku podávat stravu, tekutiny a léky, provádět osobní hygienu či polohování, jako prevenci vzniku proleženin. Proběhnou praktické ukázky, jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které pomáhají při naplňování potřeb nemocného člověka. Na kurz se přihlaste předem na kontaktu níže. Těšíme se na Vaši účast!

Kontakt: Charita Ostrava - Charitní hospicová poradna, Mgr. Alexandra Čubová, 731 534 002, e-mail: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz

Info na webu: https://ostrava.caritas.cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-prostredi-16-2-2023/

Poradna radí bezplatně v životních obtížích

Poradna Charity Ostrava poskytuje odborné sociálně-právní poradenství zaměřené na rodinné právo, sociální zabezpečení, bydlení, zaměstnání, majetkoprávní vztahy, dluhovou problematiku, spotřebitelské právo atd. Služby jsou anonymní a bezplatné pro občany starší 18 let. Konzultace poskytujeme telefonicky, emailem nebo osobně. Po domluvě možná návštěva i u klientů doma (např. zdravotní důvody). Objednávat se můžete na níže uvedených kontaktech. Kontakt: Poradna Charity Ostrava, tel.: 599 526 906, 731 625 767, email: poradna@ostrava.charita.cz;

web: https://ostrava.caritas.cz/poradenske-sluzby/poradna-charity-ostrava/

+logo: Logo_poradny ostrava


Přílohy

Vytvořeno: 7. 2. 2023
Poslední aktualizace: 11. 3. 2023 14:47
Autor: Správce Webu