Navigace

Obsah

Informace z Charity Ostrava a akce na říjen a listopad 2022

Typ: ostatní
Darovat Noc pod střechou, sbírka potravin, Benefice Dárek jam 2022

 

Darovat NOC POD STŘECHOU pomůže lidem v nouzi

Chladná zimní období jsou velkým rizikem pro lidi bez přístřeší. Na využití sociálních služeb jim často schází prostředky. Darovat NOC POD STŘECHOU je možnost, jak pomoci se zajištěním bezplatného pobytu v noclehárně Charitního domu sv. Františka v Ostravě-Vítkovicích. Finanční podpora 50 Kč do dárcovské výzvy NOC POD STŘECHOU umožní Charitě Ostrava zajistit 1 bezplatný nocleh pro potřebného člověka bez domova v Ostravě. Další informace na webu: https://www.darujme.cz/projekt/1205658 Děkujeme!

 „Sociální službu „noclehárna“ poskytujeme mužům bez domova celoročně za 50 Kč/noc. Částka zahrnuje nocleh, základní nasycení, pitný režim, možnost využití hygienického zázemí charitního domu a psychosociálního poradenství“ sděluje Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava. „V mrazivých dnech  bychom rádi tuto službu lidem v nouzi poskytovali zdarma, proto se na širokou veřejnost obracíme s dárcovskou výzvou NOC POD STŘECHOU“ vysvětluje ředitel Pražák. Noclehárna v Charitním domě sv. Františka může poskytnout zázemí pro 26 mužů bez domova. Zejména v zimním období bývá kapacita služby zcela naplněna lidmi, kteří se dostali do nepříznivé životní situace.

„Důležitá a většinou klíčová možnost noclehu a bydlení může pomoci překonat krizi řadě lidí, se kterými se v rámci služby noclehárna setkáváme. Člověk potřebuje příležitost a pak může z nepříznivé situace vystoupit zpět do běžného života,“ vysvětluje smysl služby Noclehárna Jiří Linart, vedoucí Charitního domu sv. Františka.

Sociální službu noclehárna poskytuje Charita Ostrava od roku 1994 s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje a dalších donátorů. Noclehárna v Ostravě-Vítkovicích na ul. Sirotčí 683/41 ročně umožní okolo 7 tisíc přenocování. Více o službě na webu: https://ostrava.caritas.cz/komu-pomahame/lide-bez-domova/nocleharna-frantisek/

Darujte Noc pod střechou

Darujte Noc pod střechou

Sbírka potravin podpoří klienty sociálních služeb

Charita Ostrava se 12. 11. 2021, 8-18 h připojí do celonárodní Sbírky potravin organizované potravinovými bankami v krajích, Českou federací potravinových bank, Svazem obchodu a cestovního ruchu, Asociací společenské odpovědnosti a sociálními partnery a obchodním řetězci. Darovat trvanlivé potraviny a drogerii a podpořit tak klienty služeb pro lidi v nouzi v rámci služeb Charity Ostrava bude možné v v hypermarketu Tesco v Ostravě-Třebovicích. Děkujeme za Vaši pomoc!

web: https://ostrava.caritas.cz/akce/sbirka-potravin-v-tescu-v-ostrave-trebovicich-12-11-2022/

Benefice Dárek jam 2022 po celý Advent na podporu lidí v nouzi

Srdečně zveme na hudební benefici Dárek Jam 2022 z iniciativy ostravských hudebníků za podpory partnerů a klubů v Ostravě. Přijďte udělat radost vánočním dárkem lidem bez domova přicházejícím do služeb Charity Ostrava a užijte si 4 koncerty. Adventní cyklus koncertů začne v ostravském klubu Barbar 23. 11. 2022 od 19 h s kapelou Nedivoč (akustik) a bude pokračovat každý čtvrtek v na dalších místech: Hudební bazar, La Petite Conversation a Zadní vrátka. Výtěžek ze sbírkových pokladniček i přinesené dárky budou využity pro klienty a vybudování hřiště pro děti ze služby  Charitního domu sv. Zdislavy – azylového domu pro matky s dětmi. Trvanlivé potraviny budou poskytnuty ženám a mužům bez domova v Charitním domě sv. Benedikta Labre - nízkoprahovém denním centru. Další informace k hudebnímu programu benefice budou průběžně aktualizovány na webu  www.darekjam.cz. Děkujeme za podporu a těšíme se na Vás při koncertech!

web: www.darekjam.cz

Charita Ostrava zve k účasti na Podpůrné skupině pro pečující

Charita Ostrava zve na setkání pečujících osob o lidi s Alzheimerovou chorobou nebo onemocněním jiným typem demence. Smyslem tzv. Podpůrných skupin je pomoc pečujícím osobám každodenně zvládat psychickou i fyzickou náročnost při péči o své nejbližší v domácím prostředí. Při setkávání účastníků skupiny lze sdílet vlastní zkušenosti, nápady i nové podněty, získat odpovědi na otázky vyplývající ze situací každodenní péče. Možnost sdílení bývá pro člověka neocenitelnou podporou, dodává mu potřebnou sílu a odvahu vytrvat v dalším zajišťování domácí péče.

Setkání skupiny v rozsahu 2 h vedou zkušení sociální pracovníci s dlouholetou praxí. Pečující mohou využít možnosti individuálních konzultací s dalšími odborníky - psychiatr, psycholog, fyzioterapeut a právník. Podpůrné skupiny se setkávají jednou měsíčně, další  setkání proběhnou 21. – 22. 11., 12. a 13. 12. 2022, 14-16 h, 16-18 h v jednací místnosti Charity Ostrava, Kořenského 1323/17 v Ostravě-Vítkovicích. Setkání probíhají pravidelně 1x měsíčně. Pro další informace nebo přihlášení k účasti kontaktujte Mgr. Martinu Krhutovou, e-mail: martina.krhutova@ostrava.charita.cz, mobil: 733 676 692. Těšíme se na Vaši účast.

web: zijemesdemenci.cz; https://ostrava.caritas.cz/akce/setkani-podpurne-skupiny-pro-pecujici-o-cloveka-s-demenci-9-12-2022/

Podpůrná skupina

Charita_Ostrava_10_22_Podpůrná skupina_10-11-12_2022.jpg

Poradenství při péči o nemocné v domácím prostředí

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí možnost bezplatné účasti na semináři „Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí“. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami Mobilního hospice sv. Kryštofa se dozvíte, jak zvládnout domácí péči o člověka se sníženou pohyblivostí, částečně nebo plně imobilního člověka a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Termín společného kurzu je 24. 11.  a 15. 12. 2022, 14-17 h. v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Dle hygienických opatření proběhnou buď společný seminář, nebo individuální konzultace, které je možné dohodnout i v jiných termínech. Naučíte se nemocnému člověku podávat stravu, tekutiny a léky, provádět osobní hygienu či polohování, jako prevenci vzniku proleženin. Proběhnou praktické ukázky, jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které pomáhají při naplňování potřeb nemocného člověka. Na kurz se přihlaste předem na kontaktu níže. Těšíme se na Vaši účast!

Kontakt: Charita Ostrava - Charitní hospicová poradna, Mgr. Alexandra Čubová, 731 534 002, e-mail: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz

Info na webu: https://ostrava.caritas.cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-prostredi-24-11-2022/

https://ostrava.caritas.cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-prostredi-15-12-2022/

Poradna radí bezplatně v životních obtížích

Poradna Charity Ostrava poskytuje odborné sociálně-právní poradenství zaměřené na rodinné právo, sociální zabezpečení, bydlení, zaměstnání, majetkoprávní vztahy, dluhovou problematiku, spotřebitelské právo atd. Služby jsou anonymní a bezplatné pro občany starší 18 let. Konzultace poskytujeme telefonicky, emailem nebo osobně. Po domluvě možná návštěva i u klientů doma (např. zdravotní důvody). Objednávat se můžete na níže uvedených kontaktech. Kontakt: Poradna Charity Ostrava, tel.: 599 526 906, 731 625 767, email: poradna@ostrava.charita.cz;

web: https://ostrava.caritas.cz/poradenske-sluzby/poradna-charity-ostrava/

Poradna Charity Ostrava - logo

Poradna Charity Ostrava - logo

 


Vytvořeno: 14. 10. 2022
Poslední aktualizace: 5. 12. 2022 06:52
Autor: Správce Webu