Navigace

Obsah

Informace z Charity Ostrava a akce na listopad a prosinec - aktualizace

Typ: ostatní
Dárek jam 2021 na podporu lidí v nouzi, Charitní Tříkrálová sbírka 2022, Tříkrálový koncert v Ostravě, Výstava v charitní galerii G


Dárek jam 2021 na podporu lidí v nouzi

Přijměte pozvání na Dárek Jam 2021, tradiční hudebně-benefiční akci z iniciativy ostravských hudebníků za podpory klubu Zadní vrátka v Ostravě, a udělejte radost vánočním dárkem lidem bez domova přicházejícím do služeb Charity Ostrava. Koncert a on-line přenos proběhne 14. 12. 2021 od 19 h, dárky bude možné předat ve sběrném okénku v klubu Zadní vrátka, finanční podporu do zapečetěné pokladničky tamtéž nebo přes dárcovský portál Darujme.cz na projekt Pomáhejme SPOLU: https://www.darujme.cz/projekt/1201832.

Výtěžek z darů i dárky budou využity pro klienty a provoz služby Charitního domu sv. Zdislavy – azylového domu pro matky s dětmi, trvanlivé potraviny budou poskytnuty ženám a mužům bez domova v Charitním domě sv. Benedikta Labre - nízkoprahovém denním centru. Další informace k programu benefice a on-line přenosu budou průběžně aktualizovány na webu Charity Ostrava a www.darekjam.cz. Děkujeme za podporu a těšíme se na Vás při on-line přenosu!

web: www.darekjam.cz nebo https://ostrava.caritas.cz/akce/darek-jam-14-12-2021-19-00-h/

dárek JAM


Charitní Tříkrálová sbírka 2022

Podoba tradiční Tříkrálové sbírky bude na počátku příštího roku pravděpodobně ovlivněna aktuální epidemiologickou situací. Přání štěstí, zdraví a pokoje do nového roku do domácností v Ostravě a okolí však Tři králové lidem chtějí i přesto přinést ať už osobně  nebo při on-line koledě v termínu 1. – 16. ledna 2022. Dvaadvacátý ročník sbírky pořádaný Charitou Česká republika podpoří záměry Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra na pomoc lidem v nouzi, na které bude možné příspět na sbírkový účet č.: 66008822/0800 u České spořitelny s variabilním symbolem: 777988013. Více o Tříkrálové sbírce 2022 v Ostravě a okolí, její organizaci a využití naleznete na webu: www.ostrava.charita.cz

Tříkrálová sbírka 2022

web: https://ostrava.caritas.cz/akce/trikralova-sbirka-2022-v-ostrave-a-okoli/


Tříkrálový koncert v Ostravě

Zpěvák Martin Chodúr s doprovodem a přípravné oddělení Kosi Ostravského dětského sboru vystoupí 5. 1. 2022 od 18 h v ostravském kostele sv. Václava na Tříkrálovém koncertu. Výtěžek vstupného, které se bude přímo na místě shromažďovat do zapečetěné pokladničky Tříkrálové sbírky 2022, bude využit zejména na podporu ostravských tříkrálových projektů pro lidi v nouzi.

koncert

web akce: https://ostrava.caritas.cz/akce/trikralovy-koncert-v-ostrave-2022/

Charita Ostrava zajišťuje poradenství při péči o blízké a zve na kurz nebo konzultace

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí možnost bezplatné účasti na semináři „Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí“. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami Mobilního hospice sv. Kryštofa se dozvíte, jak zvládnout domácí péči o člověka se sníženou pohyblivostí, částečně nebo plně imobilního člověka a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Termín společného kurzu je 16. 12. 2021, 14-17 h. v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Pro zájemce je možnost dohodnut také individuální konzultace v dalších termínech.

Naučíte se nemocnému člověku podávat stravu, tekutiny a léky, provádět osobní hygienu či polohování, jako prevenci vzniku proleženin. Proběhnou praktické ukázky, jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které pomáhají při naplňování potřeb nemocného člověka. Na kurz se přihlaste předem na kontaktu níže. Těšíme se na Vaši účast!

Kontakt: Charita Ostrava - Charitní hospicová poradna, Mgr. Alexandra Čubová, 731 534 002, e-mail: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz

Plakát a další info na webu:

https://ostrava.caritas.cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-prostredi-konzultace/
https://ostrava.caritas.cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-prostredi-16-12-2021/

Výstava v charitní galerii G

Pokračující výstavu obrazů s názvem „Cestou z kamení jdu“ dál malířky Lenky Kocierzové můžete až do 31. 12. 2021 shlédnout v charitní galerii G v Charitním středisku Gabriel - komunitním centrum pro seniory v Ostravě-Zábřehu. Výstava je přístupná veřejnosti každý všední den 8 - 15 h. Srdečně zveme.

web: https://ostrava.caritas.cz/akce/cestou-z-kameni-jdu-dal-vernisaz-obrazu-9-11-2021/


Poradna radí bezplatně v životních obtížích

Poradna Charity Ostrava poskytuje odborné sociálně-právní poradenství zaměřené na rodinné právo, sociální zabezpečení, bydlení, zaměstnání, majetkoprávní vztahy, dluhovou problematiku, spotřebitelské právo atd. Zájemci o poradenství nemusí uvádět žádné osobní údaje, služby jsou bezplatné a dostupné lidem starším 18 let. Konzultace poskytujeme telefonicky, emailem nebo osobně po předchozím objednání na níže uvedených kontaktech. Kontakt: Poradna Charity Ostrava, tel.: 599 526 906, 731 625 767, email: poradna@ostrava.charita.cz;

web: https://ostrava.caritas.cz/poradenske-sluzby/poradna-charity-ostrava/

poradna charity ostrava

poradna charity ostrava


Vytvořeno: 10. 11. 2021
Poslední aktualizace: 10. 11. 2021 07:43
Autor: Správce Webu