Navigace

Obsah

Informace z Charity Ostrava a akce na březen-květen 2023

Typ: ostatní
Podpůrná skupina pro pečující, výstava obrazů, poradenství při péči o nemocné v domácím prostředí, přednášky na téma Život s demencí


Charita Ostrava zve k účasti na Podpůrné skupině pro pečující

Charita Ostrava zve na setkání pečujících osob o lidi s Alzheimerovou chorobou nebo onemocněním jiným typem demence. Smyslem tzv. Podpůrných skupin je pomoc pečujícím osobám každodenně zvládat psychickou i fyzickou náročnost při péči o své nejbližší v domácím prostředí. Při setkávání účastníků skupiny lze sdílet vlastní zkušenosti, nápady i nové podněty, získat odpovědi na otázky vyplývající ze situací každodenní péče. Možnost sdílení bývá pro člověka neocenitelnou podporou, dodává mu potřebnou sílu a odvahu vytrvat v dalším zajišťování domácí péče.

Setkání skupiny v rozsahu 2 h vedou zkušení sociální pracovníci s dlouholetou praxí. Pečující mohou využít možnosti individuálního poradenství s dalšími odborníky - psychiatr, psycholog, fyzioterapeut a právník. Podpůrné skupiny se setkávají jednou měsíčně, další  setkání proběhnou 3. a 4. 4., 15. a 16. 5. 2023, 14-16 h, 16-18 h v jednací místnosti Charity Ostrava, Kořenského 1323/17 v Ostravě-Vítkovicích. Setkání probíhají pravidelně 2x měsíčně. Pro další informace nebo přihlášení k účasti kontaktujte Mgr. Martinu Krhutovou, e-mail: martina.krhutova@ostrava.charita.cz, mobil: 733 676 692. Těšíme se na Vaši účast.

web: zijemesdemenci.cz

web: https://ostrava.caritas.cz/akce/setkani-podpurne-skupiny-pro-pecujici-o-cloveka-s-demenci-1-6-2023/

leták: Podpůrná skupina A5 1-6_2023.pdf - ke stažení

Podpůrná skupina A5 1-6_2023

Výstava obrazů v charitní galerii G

Pokračující výstavu obrazů Stanislava Holinky můžete až do 27. 4. 2023 shlédnout v charitní galerii G v Charitním středisku Gabriel - komunitním centrum pro seniory v Ostravě-Zábřehu. Výstava je přístupná veřejnosti každý všední den 8 - 15 h. Srdečně zveme.

web: https://ostrava.charita.cz/akce/obrazy-stanislav-holinka-galerie-g/

Výstava obrazů v charitní galerii G

Poradenství při péči o nemocné v domácím prostředí

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí možnost bezplatné účasti na semináři „Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí“. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami Mobilního hospice sv. Kryštofa se dozvíte, jak zvládnout domácí péči o člověka se sníženou pohyblivostí, částečně nebo plně imobilního člověka a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Termín společného kurzu je 20. 4., 18. 5. 2023, 14-17 h. v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Můžete se zúčastnit společného semináře nebo individuální konzultace, pro které je možné dohodnout individuální termíny. Naučíte se nemocnému člověku podávat stravu, tekutiny a léky, provádět osobní hygienu či polohování, jako prevenci vzniku proleženin. Proběhnou praktické ukázky, jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které pomáhají při naplňování potřeb nemocného člověka. Na kurz se, prosíme, přihlaste předem na kontaktu níže. Těšíme se na Vaši účast!

Kontakt: Charita Ostrava - Charitní hospicová poradna, Mgr. Alexandra Čubová, 731 534 002,
e-mail: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz

Info na webu: https://ostrava.caritas.cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-prostredi-20-4-2023/
https://ostrava.charita.cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-prostredi-18-5-2023/

Charita_Ostrava_03_23_pece_o_nemocneho_letak_20-04-2023

Přednášky na téma Život s demencí

Lékařská fakulta Ostravské univerzity spolu s Charitou Ostrava a dalšími partnery realizuje projekt „Život s demencí“ zaměřený na problematiku péče o lidi trpící Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demence. Ve čtvrtek 13. 4. 2023, 12-18 h se uskuteční 3. cyklus přednášek pro veřejnost a neformální pečovatele o blízké s onemocněním demencí. Bezplatné přednášky proběhnou v areálu Lékařské fakulty Ostravské univerzity (Syllabova 19, Ostrava, budova INLEK, místnost ZY 129). Přihlášení a další informace na kontaktech: lenka.ticha@osu.cz, tel.: 603 749 140,

web: zijemesdemenci.cz

leták: 13-04-2023_Pozvánka 3_Cyklus přednášek_demence_ pro veřejnost.pdf

13-04-2023_Pozvánka 3_Cyklus přednášek_demence_ pro veřejnost

logo: Život s demencí.jpg.

logo: Život s demencí.

Poradna radí bezplatně v životních obtížích

Poradna Charity Ostrava poskytuje odborné sociálně-právní poradenství zaměřené na rodinné právo, sociální zabezpečení, bydlení, zaměstnání, majetkoprávní vztahy, dluhovou problematiku, spotřebitelské právo atd. Služby jsou anonymní a bezplatné pro občany starší 18 let. Konzultace poskytujeme telefonicky, emailem nebo osobně. Po domluvě možná návštěva i u klientů doma (např. zdravotní důvody). Objednávat se můžete na níže uvedených kontaktech. Kontakt: Poradna Charity Ostrava, tel.: 599 526 906, 731 625 767, email: poradna@ostrava.charita.cz;

web: https://ostrava.caritas.cz/poradenske-sluzby/poradna-charity-ostrava/

 


Příloha

Vytvořeno: 11. 3. 2023
Poslední aktualizace: 11. 3. 2023 13:47
Autor: Správce Webu