Kalendář

Aktuální počasí

Počasí dnes:

16. 12. 2017

zata

Bude oblačno až zataženo, ojediněle sněhové přeháňky nebo sněžení. Denní teploty 0 až 4°C. Noční teploty 0 až -4°C.

Přehrát/Zastavit Další

Navigace

Obsah

Obecní vyhlášky a směrnice

Vyhlášky
 

č. 3 /2016

Obecně závazná vyhláška obce Krmelín č. 3/2016 ze dne 11.10.2016,
O nočním klidu

nabylo účinnosti 15.10.2016

Zrušuje obecně závaznou vyhlášku obce Krmelín č. 6/2015, o nočním klidu a regulaci hlučných činností 
ze dne 1. 6. 2015

  pdf
č. 2 /2016

Obecně závazná vyhláška obce Krmelín č. 2/2016
ze dne 11.10.2016,
Regulace hlučných činností

nabylo účinnosti 15.10.2016

  pdf
č. 1 /2016

Obecně závazná vyhláška obce Krmelín č. 1/2016
ze dne 22.3.2016,
Požární řád
 
nabylo účinnosti 1.5.2016

  pdf
č. 11 /2015

Obecně závazná vyhláška obce Krmelín č. 11/2015
ze dne 29.10.2015,
k ochraně životního prostřední, zeleně v zástavbě a a ostatní veřejné zeleně
 
nabylo účinnosti 17.11.2015

Zrušuje obecně závaznou vyhlášku obce Krmelín č. 3, o ochraně životního prostředí
ze dne 27. 9. 1991

  pdf
č. 10 /2015

Obecně závazná vyhláška obce Krmelín č. 10/2015
ze dne 4.8.2015,
kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných produktů v obci
 
nabylo účinnosti 1.9.2015

  pdf
 č. 9 /2015

Obecně závazná vyhláška obce Krmelín č. 9/2015
ze dne 29.6.2015,
O pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

nabylo účinnosti 1.7.2015

Zrušuje obecně závaznou vyhlášku obce Krmelín č. 4/2015, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
ze dne 1. 6. 2015

  pdf
 č. 8 /2015 Obecně závazná vyhláška obce Krmelín č. 8/2015
ze dne 1.6.2015,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Krmelín č. 2/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

nabylo účinnosti 1.7.2015
  pdf
 č. 7 /2015 Obecně závazná vyhláška obce Krmelín č. 7/2015
ze dne 1.6.2015,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Krmelín č. 9,
O znaku a praporu obce Krmelín a jejich používání

nabylo účinnosti 1.7.2015
  pdf
 č. 6 /2015

Obecně závazná vyhláška obce Krmelín č. 6/2015
ze dne 1.6.2015,
O nočním klidu a regulaci hlučných činností

  pdf
 č. 5 /2015 Obecně závazná vyhláška obce Krmelín č. 5/2015
ze dne 1.6.2015,
O stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
  pdf
 č. 3 /2015 Obecně závazná vyhláška obce Krmelín č. 3/2015,
kterou se zrušuje OZV č. 7, O příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy s školní družiny
 
nabylo účinnosti 1.4.2015 
  pdf
 č. 2 /2015 Obecně závazná vyhláška obce Krmelín č. 2/2015,
O poplatku za komunální odpad (pdf)
  pdf

Příloha
č. 1/OZV
č. 2/2015 

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce č. 2/2015, O poplatku za komunální odpad (pdf)   pdf
 č. 1 /2015 Obecně závazná vyhláška obce Krmelín č. 1/2015,
ze dne 12.11.2015,
O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívaní a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce Krmelín (pdf).
Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Krmelín č. 1/2007 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem ze
dne 26. 3. 2007
  pdf
 č. 1 /2013

Zrušení vyhlášky č. 8 - nabylo účinnosti 5.4.2013 (pdf)

Zrušuje obecně závaznou vyhlášku obce Krmelín č. 8, O cenové regulaci nájemného z nebytových prostor s přihlédnutím k výhodností polohy
nabylo účinnosti 5.4.2013

  pdf
 č. 1 /2010 O místních poplatcích (pdf) DOC pdf
Příloha
č. 1/OZV
č. 1/2010
Příloha č.1 vyhlášky č. 1/2010, o místních poplatcích - Vymezení veřejného prostranství k  účelům vyhl č. 1 "O místních poplatcích" (pdf)   pdf
 č. 1 /2007 O nakládání s komunálním a stavebním odpadem   pdf
Dodatek č.1/ OZV č.1 /2007 Dodatek č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 1 /2007 O nakládání s komunálním a stavebním odpadem    pdf
 č. 2/2006 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 Obce Krmelín, kterou se vyhlašuje závazná část včetně veřejně prospěšných staveb, územního plánu obce Krmelín, Změny č. 2
nabyla účinnosti 28.12.2006

  pdf


Směrnice
 

 č.    1 O zřizování věcných břemen (pdf)
nabyla účinnosti 8.3.1996
DOC pdf
 č.    2 Řád veřejného pohřebiště (pdf) nabyla účinnosti 29.3.1997 DOC pdf
 č.    3 Určující postup při vyřizování stížností, podání,námětů a petic došlých OÚ (pdf) nabyla účinnosti 10.11.1997 DOC pdf

 

Nařízení
 

č. 1 /2013

Nařízení č. 1/2013 Tržní řád ze dne 30.9.2013 (pdf)

Příloha tržního řádu (pdf)

pdf

pdf

 

Ostatní
 

 Opatření
  obecné
  povahy 
 č. 1/2011

Opatření obecné povahy č.1/2011
Změna č.3 Územního plánu obce Krmelin

nabylo účinnosti 26.5.2011

pdf
 

Volební řád školské rady (pdf) nabyl účinnosti 31.8.2015

pdf

Kanalizační řád Kanalizační řád stokové sítě obce Krmelín,
kanalizačních stok "A", "B", "C" a "D" a navazujících kanalizačních stok v jejich povodí vybudovaných v rámci stavby, platnost do 31.12.2018
pdf
Jednací a volební řád ZO Jednací a volební řád Zastupitelstva obce Krmelín
nabyl účinnosti 28.3.2017

pdf